Tongeren vandaag

Nieuws

Begroting en meerjarenplan voorgesteld

Het schepencollege heeft vandaag de begroting 2014 en het meerjarenplan 2014-2019 voorgesteld. Er is gekozen voor een gezamenlijke aanpak van stad, OCMW en politie. Het belangrijkste nieuws voor de burger is dat de opcentiemen op 1.250 en de personenbelasting op 8,5% behouden blijven. Het personeelsbestand wordt met 10% afgeslankt. Dat gebeurt zonder ‘naakte ontslagen’. Wie met pensioen gaat, wordt niet vervangen. De stadsschuld wordt verder afgebouwd: van 43,9 miljoen in 2012 euro naar 36,5 miljoen euro eind 2014. De Politie krijgt een dotatie van 3 miljoen euro. Er komen geen nieuwe investeringen. De bestaande en de eerder besliste dossiers worden afgewerkt: museumsite Basiliek, toeristisch onthaal in Gasthuiskapel, restauratie Stadhuis, collector Fonteinbeek in Mulken, erosiewerken, uitbreiding containerpark en de schuldafbouw van de Basiliek. Nieuwe projecten zijn: collector Mombeek, riolering in Mulken, collector Diets-Heur en de herinrichting van het kruispunt met de Hasseltsesteenweg in Overrepen. In 2013 werd 6 miljoen euro geïnvesteerd. Volgend jaar wordt dat 10,7 miljoen euro. Tijdens deze legislatuur zal er in totaal 57 miljoen euro geïnvesteerd worden.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame