Tongeren vandaag

Nieuws

Belevingsvol buurtplein in Nerem

De stad Tongeren creëert een belevingsvol buurtplein in Nerem. Het project werd goedgekeurd in 2019. Partners in het project zijn Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Natuurpunt werkgroep De Kevie, de milieuraad en de land- en tuinbouwraad. Volgende week legt de stad Tongeren het reglement ‘Belevingsvol buurtplein’ voor aan de gemeenteraad.

Patrick Dewael, burgemeester: “In 2013 legde de Provincie Limburg de Buthbeek, een zijloop van de Jeker, opnieuw open in het centrum van Nerem. De waterloop in de dorpskern werd geherwaardeerd en hierdoor werd men zich nog meer bewust van het belang van goede waterafvoer en waterkwaliteit. Nu gaan we nog een stapje verder door de omgeving van het Neremsplein enerzijds als biodivers en belevingsvol buurtplein van water en bodem in te richten en anderzijds als een ontmoetingsplek voor de buurt en voor passanten. Beleving staat centraal in dit project maar we verbeteren daarnaast ook het aanbod aan landbouw- en natuureducatie in het dorpscentrum van Nerem.”

“Naast een openbare barbecue en een picknickbank wordt er ruimte gemaakt voor watergebonden biodiversiteit in het dorpscentrum. De Beek werd geherprofileerd met ondiepe zones waardoor water- en moerasvegetaties kansen krijgen en waardoor beleving mogelijk wordt voor iedereen in en naast de Buthbeek via stapstenen. Voor de belevingselementen voor de kinderen organiseerden we een workshop voor de leerlingen van GBS De Boomhut. Met als resultaat: Een wiebel/klauterconstructie over het water en een chill-plekje voor de grootste onder hen. We trekken alzo het waterleven met beleving naar het centrum van Nerem. De belevingsplek richten we in het najaar in met streekeigen struiken en bomen. De aangrenzende grasperken krijgen een aangepast maaibeheer. Met de inrichting van deze groen-blauwe belevingsplek willen we niet enkel de inwoners van Nerem duiden op het belang van blauw-groene linten maar ook het grote publiek,” aldus Patrick Jans, schepen van leefmilieu.

Het buurtplein sluit aan op het natuurreservaat 'de Kevie' en het fietsroutenetwerk. Door de ligging en hun aansluiting op elkaar wordt een verbinding gemaakt tussen beide plekken. Zo biedt de stad Tongeren naast beleving ook landbouw- en natuureducatie aan een breed publiek aan en brengt ze het belang van (oppervlakte)water en infiltratie onder de aandacht.

“Om alles goed en netjes te houden op het buurtplein hebben we wat regels opgesteld. Het reglement leggen we ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad van maandag 31 mei,” besluit Patrick Jans, schepen van leefmilieu.

Dit leader-project is een samenwerking tussen stad Tongeren, Vlaanderen, Provincie Limburg, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en diverse partners.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame