Tongeren vandaag

Nieuws

Beperkt regime in de gevangenis

Uit een inspectie door de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen is gebleken dat er in de gevangenis van Tongeren een zeer beperkt regime wordt toegepast. De gedetineerden verblijven 23u per dag in hun cel. Ze hebben geen gelegenheid voor tewerkstelling, sporten of een opleiding te volgen. 
Momenteel verblijven er 45 mannen die er een korte straf moeten uitzitten. Volgens de inspectie horen die thuis in een Detentiehuis met een open regime

In de gevangenis van Tongeren verblijven sinds het najaar 2020 enkel meerderjarige gedetineerden die geen recht hebben op verblijf in België en onder de bevoegdheid vallen van het gevangeniswezen van de FOD Justitie.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame