Tongeren vandaag

Nieuws

Binnentuin wzc De Motten heraangelegd

De binnentuin van woonzorgcentrum De Motten in Tongeren wordt heringericht. De tuin wordt zo een oase van rust voor de bewoners.

Patrick Dewael, burgemeester:” Bij de bouw van het woonzorgcentrum De Motten werd met het oog op het welbevinden van de bewoners een binnentuin voorzien. Groenbeleving is voor iedere mens een bron van rust en welzijn. Sinds de ingebruikname van de nieuwebouw (2014) werd echter vastgesteld dat de binnentuin niet gebruikt werd, er was onvoldoende aantrekkingskracht. Onder impuls van de diensten ergotherapie en animatie werd de aanpassing van de binnentuin naar een plek van beleving, rust en ontspanning op de agenda geplaatst bij de directeur en kreeg het met steun van het Vast Bureau een plek in de meerjarenplanning van het woonzorgcentrum. In nauwe samenwerking met de Stad Tongeren werd een plan opgesteld om de binnentuin her aan te leggen.”

“Uitgaande van de doelstelling om een aangename verblijfs- en recreatieruimte te creëren was de toegankelijkheid en het gebruik van de binnentuin, ook voor minder mobiele bewoners, een prioritaire randvoorwaarde. Zo werd er niet enkel een bijkomend wandelpad voorzien, maar worden er tevens groentekweektafels op hoogte van de rolstoelgebruiker, bijkomende zitgelegenheden en ter hoogte van het centraal plein, klein fruit zoals de zwarte bes en de rode bes in plantbakken voorzien. Tevens is er in de nabijheid van het terras ruimte voorzien voor kleinvee zoals een konijn en/of een hamster,” zegt Jos Schouterden, schepen van Sociale Zaken. "De tuin zal een nieuwe bijkomende plek zijn waar mensen samenkomen. Een bijkomend groen accent waar ouderen en buurtbewoners elkaar kunnen treffen. Dit initiatief past naadloos in de filosofie van een 'open' rustoord met een wervend karakter waar vrijwilligers, buren en eigenlijk iedereen welkom is". 

De schepen overhandigde tuingereedschap aan enkele bewoners. 

De tuin is dan ook niet enkel een verblijfsruimte of ontmoetingsplaats , maar vooral een gebruikstuin waar de bewoners op een actieve wijze kunnen deelnemen aan activiteiten zoals het kweken van groenten, het verzorgen van het kleinvee of het maken van thee. Voor de hagen is dan ook gekozen voor de theeplant Camilia Sinensis. Bij de overige plantenkeuze is geopteerd voor planten die ook in de keuken kunnen gebruikt worden zoals de Lavendel, de Geranium of het Krenteboompje.

De beplanting is aangeplant op glooiende heuvels, waardoor er meer geborgenheid gecreëerd wordt en de strakheid van de binnentuin doorbroken wordt. De aanplant bestaat uit een groenblijvende, maar bloeiende bodembedekker, waarin één meerstammige solitair als blikvanger staat. Om het beeld van een verharde binnentuin maximaal te doorbreken of te ontkrachten is de bestaande verharde sokkel van het centraal kunstwerk afgedekt met een groene sedummat van 4 op 4 meter.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame