Tongeren vandaag

Nieuws

Titulair Bisschop ,van Tongeren

Mgr. Pierre Warin is niet langer titulair bisschop van Tongeren, nu hij titulair bisschop van Namen is geworden.
De titel kan nu dus - uit eerbied voor de historische bisschopszetel van Tongeren - door Rome aan een andere hulpbisschop worden gegeven...

Mgr. Warin (° Rocourt in 1948) is in juni van dit jaar benoemd tot Bisschop van Namen. Hij was voorheen, tot 5 juni 2019, hulpbisschop van Namen EN titulair
bisschop van Tongeren.
Hij werd priester op 23 december 1972, Hij was parochiepriester van Johannes de Evangelist in Wihogne van 1990 tot 1994 en op 26 september 2004 tot bisschop gewijd.

bijdrage: Hugo Biets

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame