Tongeren vandaag

Nieuws

Boek over monasterium

Nieuwe publicatie over Tongeren tijdens de middeleeuwen

Op 22 januari wordt in de OLV-Geboortebasiliek een nieuwe publicatie voorgesteld over het ‘monasterium’. Dat ‘monasterium’ was het door een verdedigingsmuur afgebakende gebied dat tussen de tiende en de zestiende eeuw rond de OLV-kerk lag. Binnen het gebied lagen ook de nu verdwenen Sint-Niklaaskerk en Sint-Maternuskapel, het bisschopshuis en de lakenhal.

Het boek focust op het oude stadscentrum waarrond Tongeren vanaf de tiende eeuw terug tot bloei kwam en biedt een boeiende kijk op een weinig gekend verhaal uit de Tongerse geschiedenis.

De publicatie is geschreven door stadsarchivaris Steven Vandewal en wordt uitgegeven door het Geschiedkundig Genootschap (KLGOG) en het stadsarchief. Het boek telt 188 bladzijden en wordt aangeboden als hardcover. Voorintekenen kan tot 1 december door het overschrijven van 25 euro (+5 euro indien verzending nodig) tav KLGOG vzw op rekeningnummer BE67 4538 2141 5187. Het boek is nadien in de boekhandel te koop aan 35 euro.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame

Copyright © 2024 Tongeren Vandaag