Tongeren vandaag

Nieuws

Boekvoorstelling in Basiliek

Vanavond werd het boek 'Van Castellum tot Monasterium naar Castrum' voorgesteld. Dat gebeurde in de Basiliek! Zowat 130 personen waren present.


Alain Colette, voorzitter van het KLGOG zorgde voor de verwelkoming. hij maakte van de gelegenheid gebruik om aan ledenwerving te doen voor het genootschap: "Leden krijgen gratis toegang tot het GRM en tot de voordrachten ook die van Spraakwater".


Erfgoedschepen Gerard Stassen: "Onze Basiliek is één van de mooiste bouwwerken in Vlaanderen. Voordat men met de bouw begon, kende deze plek al een zeer rijke christelijke traditie. Tijdens de bouw ontstonden rondom het stadscentrum nieuwe handelswijken, verzorgingstehuizen en daarna ook verschillende kloosters, enkele parochiekerkjes en een begijnhof. De evolutie van het Monasterium is een verhaal dat weinig gekend is door het grote publiek. Stadsarchivaris Steven Vandewal publiceerde een werk over de historische- en archeologische stand van zaken van het hart van onze stad".


Auteur, Stadsarchivaris Steven Vandewal: "De title is niet de meest gemakkelijke en de inhoud is niet zo eenvoudig. Castellum (1840 - 1930) is een Romeinse versterking, Monasterium (1910 - 1956 - 1979) is een versterkt kerkelijk gebied en Castrum is een pre-stedelijke versterkte omgeving".

Na opzoekingswerk en het bestuderen van de notities van zijn voorgangers is Steven tot de volgende conclusie gekomen: "Het muurtracé uit de 10de eeuw is opgetrokken met roze mortel. In de 12de eeuw werd witgele mortel gebruikt. Er werd niet in twee fases gebouwd, maar in één grote fase (10e E) die verbouwd werd in de 12e E na de doortocht van de Graaf van Loon. Dus: het plan van Guioth (Castellum) is achterhaald. Op de site rond de Basiliek stond een kerk en gebouwen waarvan de functie of de locatie nog onbekend is. Het was geen kerkelijk gebied, maar wel een religieus en wereldlijk gebied dat omringd werd door muren. Het is een bijzonder verhaal, maar zeker niet uniek. Ook in Brugge, Antwerpen en Gent zien we hetzelfde".


Bisschop Notger (vertolkt door Stephane Nijssen) vertelde zijn verhaal: "Ik herken me hier niet meer: geen poort, geen muren, geen bisschoppelijke residentie meer"Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame