Tongeren vandaag

Nieuws

Burgers Eerst brainstormt over Erfgoed

Deze namiddag organiseerde Burgers eerst een tweede infomoment in het zaaltje achter de kerk van Piringen. Na mobiliteit werd er ditmaal gebrainstormd over Erfgoed. Burgers Eerst gaat in gesprek met burgers en polst hun inschatting over ons oud en meer recent erfgoed.
Er waren 11 personen aanwezig, waarvan enkele inwoners uit Borgloon. 

Voorzitter Tijs Posen had voor dit onderwerp Stijn Scholts uitgenodigd, voorzitter van Grondslag, een collectief van Tongenaren die zich inzetten voor een mooiere stad. 
"Ik ben een inwoner van Tongeren, geen architect of expert. De laatste 30 jaar is Tongeren er niet mooier op geworden. Ze hebben een aantal kansen laten liggen. Verscheidene gebouwen werden gesloopt en vervangen door lelijkere", vertelde Stijn. "Erfgoed is alles wat we van vorige generaties hebben gekregen. Via Grondslag proberen we dingen in beleid om te zetten. Tongeren voert een goed erfgoedbeleid voor gebouwen van vóór 1700. Het meeste steekt onder de grond. .Tot 1890 was Tongeren een omwalde stad en alles speelde zich binnen de wallen af. Vele ingrepen hadden ze beter niet gedaan. De dorpen hebben pas de laatste 100 jaar vorm gekregen. Op de wallen staan prachtige herenhuizen, maar die zijn vandaag niet erg energievriendelijk...
 Erfgoedbeleid is super complex: 
* gemeentelijk; we hebben een erfgoedschepen
* provinciaal: die zetten in op toerisme: vb. het Fruitspoor
* Vlaanderen: is verantwoordelijk voor de bescherming van gebouwen
* Europa: via het verdrag van Parijs
* UNESCO: is op wereldniveau: Tongeren heeft het Begijnhof en de Belforttoren als erkend werelderfgoed
Op lokaal niveau beslist het schepencollege 
In de jaren '50 werd de ring aangelegd. Daar zitten we nu mee. Je hebt een visie nodig.
In 1962 werd gestart met de bouw van appartementen langs de Ring. Burgemeester Diriken heeft indertijd  het meeste laten bouwen in Tongeren, sindsdien is er veel afgebroken.
Grondslag is .gestart toen aangekondigd werd dat de stad hotel Chemin de Fer wilde slopen. Dat dateert van 1922 en werd gebouwd door architect Pirlet. 
Grondslag heeft 7 uitdagingen voor het beleid:
-  leren kijken: er moeten rondleidingen komen voor de schoelne ne de Tongenaren
- de verbeelding: is moeilijk om te zien wat zou kunnen zijn, er is nood aan mooie beelden
- de verbinding: het huis waar ik in woon, de straat,...  het ontbreekt aan verbinding tussen de verschillende actoren rond Erfgoed: GRM, Teseum, archief, KLGOG, Evermarusgenootschap, Kroningscomité,... Er is nood aan een erfgoedraad. Die heeft in Borgloon bestaan...
- een actief geheugen: oudere inwoners weten veel over de stad, maar dat is slecht gedocumentarieerd. Daar moeten we iets aan doen. Kennis geeft appreciatie
- de plint: is het gelijkvloers en de eerste verdieping van een gebouw. In de stad is de plint erg verouderd. We moeten nadenken over wat we ermee kunnen doen. Vandaag bis er geen beleid rond. We moeten iets bedenken om het waardevolle te bewaren. Vandaag mogen winkels omgebouwd worden tot woning. In Nederland hebben ze een plintenorganisatie en een plintenmanager. 
- een voorbeeldfunctie: van het beleid: de stad is eigenaar van de straten en pleinen. Bij de renovatie van de Velinw werden 3 van de 24 zuilen afgebroken...
- ontkokering: er moet over de verschillende beleidsdomeinen heen gewerkt worden. In het nieuwe RUP-centrum werden waardevolle gevels opgenomen. Dat is een eerste stap! 

De bestaande richtlijnen worden slecht afgedwongen: zie de leegstandstaks.

Dit verhaal gaan we de komende maanden aan alle politieke partijen  voorstellen", vertelde Stijn Scholts

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame