Tongeren vandaag

Nieuws

Burgers Eerst doet mee met gemeenteraadsverkiezingen

Politiek nieuws van en voor de burger van Tongeren én Borgloon

Een tiental leden en sympathisanten van Burgers Eerst is deze voormiddag present op de donderdagmarkt aan Ambiorix om kenbaar te maken dat ze aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen en ze starten ook met 3 verschillende petities rond het nieuwe mobiliteitsplan van ‘De Lijn’.

"‘Burgers Eerst’ is een burgerbeweging die zich afzette tegen het fusieplan van Tongeren met Borgloon, dat werd bedisseld tussen beide stadsbesturen zonder inspraak van haar burgers. De burgerbeweging verplichtte het Tongers stadsbestuur tot het houden van een volksraadpleging over de fusie. Voor de uitslag van het referendum bleven beide stadsbesturen zoals bekend Oost-Indisch doof. Als nieuwe partij willen we ons oor te luister leggen bij de burgers van beide steden om te weten wat er leeft onder de mensen en daar naar handelen.

Als partij beogen we de burger beter te betrekken bij het beleid in een streven naar een hechte samenleving, een samenleving waar we oog hebben voor mekaar en voor onze omgeving: oog voor de noden van de mensen, oog voor de leefbaarheid van onze beide steden en de dorpen eromheen, oog voor markante gebouwen, die verkommeren of dreigen verloren te gaan, oog voor ons landschap dat verschraald, oog voor zoveel meer.

De daad bij ‘t woord voegend, verzamelen we de komende maanden handtekeningen voor 3 verschillende petities rond het nieuwe mobiliteitsplan van ‘De Lijn’. Het is onze manier om voeling te houden met de burger en te vernemen wat er leeft onder de mensen.

De week die komt posten we ook onze eerste brochure in de Tongerse en Loonse brievenbussen.

Hopelijk slaat onze boodschap aan en vertaalt zich dat in verkiezingssucces voor de nieuwe partij", wist kopman Tijs Posen

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame