Tongeren vandaag

Nieuws

Campus Sint Jan steunt Ligo Limburg Zuid, afdeling Tongeren

Vandaag ontving Ligo Limburg Zuid, afdeling Tongeren van Campus Sint Jan de mooie som van 750,- €. Campus Sint Jan organiseerde n.a.v. de Warmste Week acties die ouders en sympathisanten konden sponsoren, zoals een kabouterloop, het verkoop van donuts e.d.

Campus Sint Jan heeft voor onze school gekozen n.a.v. ons bibliotheekproject. Met dit project willen we de drempel bij kansengroepen om de weg naar de bibliotheek te vinden, verlagen.

We organiseren een 10-tal bijeenkomsten waarbij ouders kennismaken met boeken, literatuur en taal. In eerste instantie werken we rond het belang van lezen en leesvaardigheid bij kinderen. We bezoeken de bib, zodat de stap om samen met kinderen naar de bib te gaan, kleiner wordt.

We werken met educatieve spelen rond lezen en rekenen. Zo krijgen de ouders een beter zich op het klasgebeuren van hun kind. We zetten ook in op digitale geletterdheid. Het aanbrengen van een aantal basisvaardigheden ICT wordt verweven in de lessenreeks.

Het geld van de sponsoring wordt gebruikt voor de aankoop van educatieve pakketten voor de deelnemende gezinnen.

bijdrage: Ann Bogie (Educatief medewerker Ligo Limburg Zuid)

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame