Tongeren vandaag

Nieuws

Commissie 10/12

Tijdens de commissie van vanavond werd het meerjarenplan 2020 - 2025 uitvoerig toegelicht door Inge Borgerhoff en Rudi Diels (Financieel directeurs)

Schepen Gerard gaf de inleiding: "We gaan proberen dit technisch dossier simpel toe te lichten. De stad en het OCMW vormen vanaf 2020 één geheel. Het OCMW blijft als rechtspersoon bestaan met een OCMW-raad en een Vast Bureau". Het meerjarenplan bestaat uit 3 delen:
strategische nota / financiële nota / de toelichting.

Er zijn 11 prioritaire doelstellingen gekozen uit het bestuursprogramma:
1. Een toegankelijke en professionele organisatie
2. Baan ruimen voor fietsers
3. We voeren een integraal milieu, natuur- en omgevingsbeleid
4. Ruimte creëren voor kwalitatief wonen
5. Welvaart creëren, toerisme ambiëren
6. Tongeren zet maximaal in op het creëren van tewerkstellingskansen
7. We stimuleren de Tongenaar om samen te bewegen, samen te sporten in een kwaliteitsvolle infrastructuur
8. We bouwen het integraal cultuurbeleid verder uit
9. Musea: waardevolle getuigen van onze geschiedenis
10. WZC De Motten zet een standaard voor kwaliteitsvolle dienstverlening aan ouderen met zware zorgbehoeften
11. Tongeren gaat voor meer welzijn door extra inzet op ondersteuning, harmonie, samenwerking en participatie


Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame