Tongeren vandaag

Nieuws

Commissie 11/12

Tijdens de commissie van vanavond was er commotie rond de opheffing en ontbinding van de vzw Shoppingstad.

Schepen Jos Schouterden (Sociale Zaken) gaf tekst en uitleg over de afschaffing van de klusjesdienst 'Het Kerwei'.

Vanaf 1 januari 2020 zal het lokaal bestuur geen eigen klusjesdienst meer inzetten. De bestaande klusjesdienst ‘Het Kerwei’ is een aanbod van het lokaal dienstencentrum De Piepel en telde vorig jaar 178 gebruikers. “De stopzetting van de eigen klusdienst betekent niet dat Tongerse senioren niet meer kunnen rekenen op een betaalbaar aanbod van klus- en tuinonderhoud, noch het einde van de tewerkstelling van de ervaren klusjesmannen”, zegt Jos Schouterden, schepen van Sociale Zaken.

De drie klusjesmannen van Het Kerwei zullen vanaf januari 2020 de eigen stedelijke technische dienst gaan versterken. De huidige gebruikers van Het Kerwei werden geïnformeerd over de bestaande klusploegen vanuit de diensten voor gezinszorg, de mutualiteiten en het wijkwerken. Daarnaast heeft het digitaal platform ‘kwiekzilver’ in onze stad een pilootproject opgezet voor klussen via het systeem van de deeleconomie. De deeleconomie maakt het mogelijk dat Tongenaren tot 500 euro per maand onbelast kunnen bijverdienen door het uitvoeren van klusjes bij andere Tongenaren die moeilijk een vakman aan huis krijgen voor een klein werkje. Er hebben zich al een aantal Tongerse klussers aangemeld bij Kwiekzilver, en geïnteresseerde klanten kregen in De Piepel alle uitleg over het gebruik van dit digitaal platform.

In het nieuwe woonzorgdecreet wordt de werking van lokale dienstencentra grondig gewijzigd. Waar nu het accent ligt op het aanbieden van informatieve, vormende en recreatieve activiteiten, bepaalt het nieuwe woonzorgdecreet van februari 2019 dat deze centra de sociale cohesie in de buurt moeten stimuleren. Om uitwerking te geven aan het nieuwe decreet zal een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden met RIMO Limburg. Zij zullen de komende jaren een aantal buurtanalyses uitvoeren in Tongerse buurten. Een buurtanalyse bevat zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens over de buurt, de bewoners, de actoren, de beleving, sterktes en hiaten. Een ideale vertrekbasis om te werken aan zorgzame buurten.

Maar niet alleen De Piepel moet zorgen voor zorgzame buurten, het is belangrijk dat ook andere organisaties en diensten, lokale verenigingen en de buurtbewoners zelf zich engageren. RIMO Limburg heeft expertise rond het creëren van zorgzame buurten, en zal dit de komende jaren mee uitrollen in Tongeren.

“Samengevat is de stopzetting van de eigen klusjesdienst geen beslissing die op zichzelf staat, maar een beslissing vanuit een nieuwe visie rond het lokaal sociaal beleid, waarin de lokale overheid eerder de regie dan de actorrol opneemt, en het stimuleren van verbinding en co-creatie centraal staan”, besluit Jos Schouterden.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame