Tongeren vandaag

Nieuws

Commissie 15/12

Tijdens de commissie van vanavond werd de begroting voorgelegd en de eerste aanpassing aan het Meerjarenplan 2020 - 2025


De cijfers werden toegelicht door Inge Borgerhoff en Rudi Diels

De impact van de COVID-19 blijft voorlopig beperkt voor onze stad. In het Meerjarenplan zijn 11 prioritaire doelstellingen opgenomen, verdeeld over 5 beleidsdomeinen.
De begroting sluit af met een bonus van 3,5 miljoen. Daarnaast hebben we nog een buffer van 13 miljoen na de inbreng van de jaarrekening. Er was een initieel tekort geraamd van 1,4 miljoen, maar dat zal 0,5 miljoen minder zijn. De onroerende voorheffing levert 10,1 miljoen inkomsten op en de personenbelasting 9,2 miljoen. Andere aanvullende belastingen zijn goed voor 560.000 euro en de lokale belastingen brengen 2,5 miljoen op.
De ontvangsten zijn geraamd op 65 miljoen. De grootste uitgaven (52%) gaan naar de personeelskosten.
Deze legislatuur zal er 14 miljoen geleend worden: door de corona is er dit jaar niets geleend. In 2021 gaan we 5,5 mio lenen, in 2022 en 2023 telkens 3 mio, in 2024 2,5 mio en in 2025 weer niets. Vandaag bedraagt de leninglast 59,2 mio. Tegen eind 2025 zal dat 52 mio zijn. De leningen worden afgesloten voor 20 jaar aan een intrestvoet van 1,2 %. Er is gekozen voor de verkoop van vaste activa. Zo brengt de verkoop van de Ambiorixkazerne nog de komende 16 jaar telkens 194.000 euro op. * Projecten
In het Meerjarenplan staan 84 investeringsprojecten en 10 jaarlijks terugkerende projecten.
Hierbij de voornaamste projecten: Ontsluiting van de toren van de basiliek (2,1 mio stadsaandeel). Restauratie van het stadhuis, fase 2 (658.500): de gunning wordt vrijdag door het schepencollege beslist. Project collectorwerken Diets-Heur (2 mio): die werken zijn stilgelegd door het faillissement van de aannemer. Project Nieuwe Steenweg (500.000) hier zijn de onteigeningen bijna afgerond. Project Stationsomgeving (443.000): NMBS-parking, halte voor De Lijn, heraanleg van het Stationsplein. Project Nieuw Tongeren (2,23 mio). Onthaalcentrum voor de Kevie (906.000): de omgevingsvergunning volgt weldra. Bomenplan (250.000): is in volle uitvoering. Heraanleg atletiekpiste De Motten (450.000). Gallo-Romeins Museum: 4,1 mio voor de expo en 1,4 mio voor foci.
Het stadsbestuur kiest ervoor vanaf 2021 jaarlijks een investeringsprovisie aan te leggen, een ‘pot’ omdat geplande projecten vaak vertraging oplopen en hierdoor verschoven worden naar een ander werkjaar. De schuldportefeuille bedraagt 55 miljoen, hiervan wordt jaarlijks 3 miljoen afgelost.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame