Tongeren vandaag

Nieuws

Commissie 16/12

Vanavond was er de derde gemeenteraadscommissie.

Schepen Vrancken:
* voor een bouwproject op de hoek van de Koninksemsteenweg met de Schaetzengaerde wordt een strook van 45m² grond gratis afgestaan voor de aanleg van een voetpad langs de Schaetzengaerde. Er komen 3 woningen en langs de Koninksemsteenweg komt een dokterspraktijk met daarboven 3 app.
* Nieuwe Steenweg: voor de aanleg van riolering en fietspaden zijn er opnieuw 4 loten onteigend, samen goed voor 78.600 euro. Er zijn er nog 3 te behandelen maar voor 6 is er geen akkoord (Bakkerij Vangrootloon zou de parkingplaatsen verliezen). Hier wacht er een gerechtelijke procedure
* De VMW wil een nieuw distributieproductiecentrum bouwen in Vreren. Hiervoor moeten er 7 percelen onteigend worden/5 in privé bezit en 2 van het OCMW en die zijn verpacht. Eén van de pachters gaat niet akkoord

Schepen Hoogmartens
Door de coronamaatregelen werden de donderdagmarkt en de antiekmarkt tijdelijk verboden. .De standhouders krijgen het standgeld teruggestort voor die dagen

Schepen Schouterden
* Opgroeien (Kind & Gezin) gaat in februari een oproep lanceren voor 11 extra opvangplaatsen in Tongeren voor baby's en peuters. Ieder lokaal initiatief kan zich kandidaat stellen
* De OCMW-raad vraagt de goedkeuring van het addendum bij de overeenkomst tussen OCMW Tongeren en Zorggroep Zin vzw betreffende drugpreventie en ambulante verslavingszorg. Dis was gratis. Nu wordt het betalend op vraag van Vlaanderen: sommigen moeten 11 euro betalen, anderen 4 euro en heel wat 0 euro. Elke gemeente zal hetzelfde addendum indienen
* De dagprijs voor het wzc De Motten wordt aangepast: tot nu toe betaalt een niet-Tongenaar 6,10 euro per dag extra. Maar er verblijven vandaag slechts weinig niet-Tongenaren en er worden er weinig opgenomen. Daarom zal het prijsverschil wegvallen: voor residenten die niet in het bevolkingsregister zijn opgenomen vervalt de toeslag na 12 maanden.
Dit betekent wel 15.000 euro minder inkomsten op jaarbasis

Raadslid Eddy Manet wilde weten wat er voor de daklozen wordt gedaan
- in het verleden werden ze overgebracht naar een noodopvang in Hasselt
- de stad heeft een dossier ingediend voor het Cabrio-project, ism het CAD, samen met stad Bilzen. Er zal terug een straathoekwerker worden ingeschakeld. Er wordt een werkgroep dakloosheid opgericht.
- volgens raadslid Andrée Fossé doet het OCMW al veel voor daklozen (woonst, kleding, maaltijden), maar sommigen weigeren alle hulp
.
Vandaag telt Tongeren 18 daklozen, waarvan er 2 tot 3 permanent op straat leven, de anderen zijn 'zetelslapers'

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame