Tongeren vandaag

Nieuws

Commissie 17/06/24

De commissie van vanavond werd een half uur verschoven voor de voetbalsupporters 

- Dofie Donneaux, bedrijfsjurist NUHMA, zal op de gemeenteraad uitleg komen geven 
* Korpschef Geert Luypaert gaf uitleg over het toekomstperspectief van de politiezone Haspengouw en over de uitbreiding van de personeelsformatie: er zijn wettelijk gezien 129 agenten nodig: 1 hoofdcommissaris, 6 commissarissen, 25 hoofdinspecteurs en 97 inspecteurs: dat is volgens de 25/33 procent regel.
"In Tongeren werd het kader altijd volledig ingevuld, in tegenstelling tot in Heers en Wellen", vulde de burgemeester aan. De agenten van Borgloon hebben mogen kiezen waar ze aan de slag willen gaan. 
* Algemeen Directeur Luc Houbrechts gaf een stand van zaken i.v.m. de nakende fusie: 
- voor de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement zijn de teksten zo goed als klaar
- met de verschillenlijst zijn we nog bezig
- nieuwe organogram: we willen op elke functie een naam plakken, maar we voorzien voor iedereen een stoel
- de integratie van software zal tegen september operationeel zijn
- de afstemming van alle reglementen is de grootste blok: dat gebeurt door de duo-groepen a rato van 2 per week, we kijken ook horizontaal o.a. de boetes, sancties,....
- logo en stijlhandboek: hoe verhoudt het nieuwe merk zich t.o.v. de submerken zoals het GRM?
- de voorbereiding van het budget: we moeten een 1-jarig meerjarenplan opstellen voor 2025
- het rekeningenstelsel is al klaar 
- we zoeken een synergie voor de voordelen en licenties: in Borgloon is er bvb geen dienst Huisvesting, dat gebeurt door Stebo, maar dat zal wegvallen en betekent een besparing van 50.000 euro
- de personeelskost kunnen we in kaart brengen
- de leninglast kennen we al en die wordt verminderd door de fusie
- het bedrag van het Gemeentefonds kennen we
- het aantal mandatarissen kennen we
- elk reglementen zal moeten opnieuw goedgekeurd worden en dat zijn er meer dan 200. Dus in januari zullen er extra gemeenteraden nodig zijn

* Schepen Patrick Jans legde een aantal aanpassingen van het verkeersreglement voor:
- de volledige Veemarkt wordt een voetgangerszone, zoals Julianus Shopping
- de schoolomgeving Sint-Lutgart wordt velliger: de Beemdstraat wordt een fietsstraat, er komen 2 zebrapaden en snelheidsremmende maatregelen
  in de Blaarstraat komt een kiss & ride zone:  
- thv PIBO wordt het fietspad verlengd tot aan de barier; het verkeerseiland op de steenweg verdwijnt; het kruispunt met de verkavelingsweg Oude Katzij wordt heringericht : de kruisende fietsers krijgen er voorrang
- op de Blauwe Geitweg in Mal wordt een strook van 5m landweg verhard richting Tongeren-Oost
- in Vreren (Allemandstraat) en in Lauw (parking naast de kerk) komt er een laadpaal
- thv de voetgangersingang van wzc De Motten komt er een parkingplaats voor mindervaliden 
- de Schuttersgang wordt van fietszone omgevormd naar voetgangerszone op vraag van de politie n.a.v. een recent zwaar ongeval met een fietser 
- in het Pliiuspark wordt op de verste parking 7 parkeerplaatsen ingericht voor campers, enkel te gebruiken wanneer de camperparking volzet is
- op de Caesarlaan en de Legioenenlaan komt er een tonnagebeperking tot 3,5 ton
- tgv het WK-wielrennen in september komt er een politiereglement ivm parkeren op bepaalde plekken langs het parcours

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame