Tongeren vandaag

Nieuws

Commissie 18/03

"

Vanavond was er de eerste gemeenteraadscommissie (Algemeen Bestuur, Mobiliteit en Cultuur) van deze legislatuur. De voordracht van Evelien Stassen werd aanvaard als nieuwe voorzitter.
Voortaan wordt het verslag gemaakt door iemand van de dienst Secretariaat. Het verslag van de 3 commissies zal vóór de gemeenteraad verspreid worden.

An Liesens (diensthoofd bibliotheek) heeft uitleg gegeven over de gemeenschappelijke basisinfrastructuur voor de bib:

Er wordt overgeschakeld van een provinciaal systeem naar dat van de Vlaamse Overheid. Hiervoor zal de bib gesloten zijn van 20/03 tot 26/03.
Op 28/02 werd de nieuwe website in gebruik genomen. Er komt een Vlaamse centrale catalogus. Voortaan kan er online betaald worden. Limburg komt als eerste aan de beurt om de overschakeling te maken. Per provincie wordt 6 maanden uitgetrokken. Tongeren schakelt in maart over. Dit is een grote stap voor de medewerkers. De impact voor de klanten is beperkt. Het nieuwe Gebruikersreglement gaat op 27/03 in voege. Het lidgeld blijft op 5 euro en het max. aantal te lenen stuks blijft op 20. Er komt een strengere aanmaningsprocedure voor openstaande bedragen.

"
Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame