Tongeren vandaag

Nieuws

Commissie 18/03

Vanavond was er een gemeenteraadscommissie in het stadhuis

burgemeester P. Dewael gaf uitleg over de opening van een 'Sterrenregister', voor doodgeboren baby's: "Dit is een heel mooi project. Het bestaat al in andere steden. Het is bedoeld voor de aangifte van baby's die binnen de 140 dagen na de bevruchting overlijden. Die kunnen voortaan geregistreerd worden. Het is een symbolische aangifte, maar dat biedt wel steun. Het is bedoeld voor ouders die in Tongeren wonen en van wie de baby in Tongeren geboren wordt. Ze krijgen een bewijs: een gratis document met de voornaam en naam van de baby"

schepen P. Jans:
* samenwerking met klimaattuincoach: "We organiseren dit voor het derde jaar op rij, om te helpen een tuin duurzaam te maken. Dat kost 300 euro, maar de stad komt voor 225 euro tussen. Er is een budget voor maximum 50 tuinen per jaar. In 2022 waren er 29 aanvragen en in 2023 waren er 13. Het streefdoel is: 1 boom per Vlaming tegen 20230, dan zullen we voor bijkomende bossen moeten zorgen en rekenen we op privaattuinen. Iedereen kan inschrijven voor een klimaatboom, t.w.v. 20 euro, hiervoor voorzien we 20.000 euro". 
* kabelgoot retributie voor elektrische auto: "Treedt in werking vanaf 26 maart. Het geldt voor alle gemeentewegen en alle gewestwegen

 schepen A. Christiaens: 
* schenking vaan grafvondsten aan het GRM: "Werden in jaren '80 opgegraven in Meeuwen-Gruitrode en in jaren '90 werd een gedeeltelijk in bruikleen gegeven aan het GRM. Dat is opgenomen in de permanente tentoonstelling en een gedeelte in het depot. Een andere gedeelte ligt in de KU Leuven en bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. . Nu schenkt oudsbergen de vondst aan het GRM, op voorwaarde dat zij ze achteraf even mogen tentoonstellen in hun gemeente. Het gaat in totaal over meer adn 450 objecten die nu in 1 hand van het GRM komen"

Stijn Vliegen (Jeugddienst) gaf een toelichting over 'Jeugd is meer dan enkel jeugdwerk!'

" Het gaat vooral over niet georganiseerde jeugd. Er zijn verschillende projecten opgestart sinds 2020
A. JAC (zomer 2020)
Eerstelijnshulp voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Er zijn 10 dossiers lopende. Er werken 2 halftijdse medewerkers aan
B. Jeugdlink (zomer 2021)
Bedoeld om de weerbaarheid bij jongeren te verhogen. Door werker Florian (Arktos). Ze hebben een rondhangplek gekregen in de kazerne (De Makelarij). Dinsdag en donderdag hebben ze een sportactiviteit in de Viio-sporthal
C. Power-up (einde zomer 2021)
Voor kwetsbare jongeren, door werker Janius (Arktos). Zorgt voor vrije tijd en sport. Ze hebben hun jeugdhuis zelf ingericht in Hal P
D Over Drempels (voorjaar 2022)
jongeren te begeleiden via o.a. assertiviteitstraining. Ze hebben hun eigen lokaal 
E Projecten in 2023 en 2024
* Plan samenleven is ingediend in september 2023, met werker Jeroen (Arktos): tienerwerking in Hal P: 10 tot 25 jongeren komen naar de activiteiten zoals koken, sporten
F Bondgenotennetwerk (sinds februari 2024): ondersteunen van jongeren in de tarnsitieleeftijd, zij komen samen in het lokaal in de Schiervelstraat 

Werkgroep Kans
* door alle stadsdiensten met een vrijetijdsaanbod
* afstemmen van activiteiten voor de doelgroep maatschappelijk kwetsbare jongeren

Overloophuis:
"Dit subsidiedossier is lopende. We hopen op een erkenning voor dit laagdrempelig inloophuis", wist de jeugdschepen

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame