Tongeren vandaag

Nieuws

Commissie 19/06/24

* herinrichting Stationsbuurt:
- tijdens het openbaar onderzoek (2/04 tot 1/05) is er geen enkel bezwaar ingediend
- er komen nieuwe bushokjes met LED-verlichting, zitbanken en groen, ook een voetpad richting station
- in de Zagerijstraten komen nieuwe stoepen en plantvakken om het wildparkeren te vermijden
- de kostprijs is geraamd op 1 mio, waarvan 480.000 euro ten laste van de stad voor de riolering, wegenis en beplanting, de rest betaalt De Lijn

* uitbreiding Basisschool Piringen
- de stad gaat hiervoor 1 woning en 2 percelen aankopen, samen voor 107.000 euro; de verkoopsbelofte is al ondertekend
- de bijgezette klascontainers bieden onvoldoende ruimte; ze worden verwijderd en vervangen door nieuwbouw
- de carport van een buurtbewoner is niet vergund, hij vraagt een regularisatie

* afschaffing buurtweg nr 1
- t.;h.v. Gardenforum in Piringen 
- het betreft een perceel van 580 m²
- 1 buur (landbouwer) heeft bezwaar ingediend omdat hij niet meer op zijn achterliggende akker kan/ hij krijgt een eeuwigdurend recht van vrije doorgang

* onteigening Nieuwe Steenweg voor aanleg fietspaden
- het betreft 2 lappen grond van 250 en 820 m², waar een pachter op zit; hij gaat akkoord om de pacht te ontbinden en ontvangt een pachtvergoeding van 925 euro
- vandaag zijn er nog 2 of 3 eigenaars die niet akkoord gaan met onteigening

* onteigening panden Maastrichterstraat
- voor de inrichting van een park zoals Huis Theelen wil de stad in de Maastrichterstraat 4 winkelpanden slopen
- voor nr 44 en 46 is er een akkoord met de eigenaars voor 182.000 en 105.000 euro
- voor de nr 40 en 42 zijn advocaten ingeschakeld. De eigenaars gaan niet akkoord met een bod van 178.000 en 212.000 euro. Ze eisen elk 100.000 extra  extra
- de stad gaat nu een definitief onteigeningsbesluit nemen, maar die procedure kan tot in 2026 aanslepen..."We hebben al meer dan 3 maanden samen aan tafel gezeten", wist schepen Johnny Vrancken

* aanpassing prijs busvervoer Kinderparadijs
-  vandaag betalen ouders 50 ct per rit voor 1 kind, 25 ct voor tweede kind en niets vanaf het derde kind. Vanaf 1 september wordt dat verhoogd naar 60 ct per rit voor elk kind" en dat dekt nog niet de kosten", wist schepen Evelyne Stassen  

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame