Tongeren vandaag

Nieuws

Commissie 19/11

Tijdens de gemeenteraadscommissie van vanavond hebben Rudi Diels (Financieel directeur) en Inge Borgerhoff ( Financieel adjunct-directeur) uitleg gegeven over de nieuwe BBC (Beleids- en Beheerscyclus) die vanaf 2020 in voege gaat, ter vervanging van de versie van 2014.

Schepen Gerard Stassen gaf de inleiding: "We wachten nog altijd op het software pakket dat we begin dit jaar besteld hebben. Politie en de kerkfabrieken vallen niet onder het nieuwe systeem. We moeten vertrekken van: Welke maatschappelijke problemen heeft Tongeren en hoe gaan we die aanpakken?"

Diels: De oude BBC was te complex en te technisch. Gemeente en OCMW blijven 2 afzonderlijke budgettaire entiteiten. Het 'budget' valt weg en wordt onderdeel van het 'meerjarenplan'. De nadruk ligt op de beleidsdoelstellingen. Doelstelling en actie staan centraal. Het beschikbaar budgettair resultaat moet altijd groter zijn dan 0 en in het laatste jaar van het meerjarenplan (2020 - 2025) moet de AFM positief zijn.
Voortaan moeten alle toegepaste processen uitgeschreven worden voor een eventuele audit.
De nieuwe BBC zou transparanter, eenvoudiger en minder technisch moeten zijn...

Borgerhoff gaf uitleg over de strategische nota: "Eerst moest er een omgevingsanalyse gemaakt worden. Met deze 4 onderwerpen: demografie / huisvesting / leven en vrije tijd / lokale economie en werk. Dat werd uitbesteed aan een studiebureau. Hieruit blijkt dat 31% van de inwoners ontevreden is over ouderenvoorzieningen. 83% vindt dat er voldoende groen is in tongeren. 50 % is ontevreden over de fietspaden, maar wel tevreden over het openbaar vervoer.
Het bestuursakkoord werd gebruikt voor de doelstellingen '20-'25.
Er zijn 5 beleidsdomeinen: naast Algemene financiering
- Tongeren goed besturen
- Tongeren goed om wonen
- Tongeren welvarende stad
- Tongeren bruisende stad
- Tongeren zorgende stad (OCMW)
De stad heeft 13 beleidsdoelstellingen, 27 actieplannen en 88 acties
Het OCMW 3 beleidsdoelstellingen, 7 actieplannen en 31 acties


Tot slot zijn er 10 prioritaire doelstellingen opgesteld: o.a.: baan ruimen voor fietsers door het omvormen van de straten in de binnenstad naar fietsstraten, met uitzondering van de voetgangerszones.Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame