Tongeren vandaag

Nieuws

Commissie 20/01

Tijdens de commissie van vanavond werden de agendapunten van Algemeen bestuur, Milieu en Mobiliteit besproken.

- De stad gaat een overheidsopdracht lanceren voor de volgende tijdelijke tentoonstelling in het GRM: 'Rome, City and Empire' opent in oktober en hiervoor wordt samengewerkt met het British Museum.

- Om de leemte van de Provinciale Sportdienst op te vangen gaan de 12 Zuid-Limburgse gemeenten samen een overlegplatform oprichten. Deze legislatuur zal de hoofdzetel in Tongeren gevestigd zijn

- De snelheidsbeperking (50 km/u) op de Bilzersteenweg en de Sint-Truidersteenweg wordt uitgebreid vanaf het bord 'einde bebouwde kom' tot aan de verkeerslichten thv de Nieuwe Steenweg en thv de Rode Kruislaan
- De 30km-zone rond de scholen wordt vastgelegd: variabele borden aan VIIO (Sint-Truiderstwg en Rode Kruislaan) en Koninksemsteenweg (De Mijlpaal). Al de andere scholen krijgen vaste zones


Linda Lousbergh (diensthoofd Milieudienst) heeft een toelichting gegeven over de toekomstige afvalinzameling via het Optimo systeem
Vanaf 2021 zullen er 6 verschillende huisvuilfracties, om de 14d. opgehaald worden door 1 vrachtwagen: restafval / PMD/ gemengde plastics / keukenafval / tuinafval / textiel.
Hierdoor zal de jaarlijkse bijdrage met 20 euro dalen
Snoeihout kan via afroep worden opgehaald: 15 euro per keer
De groene GFT-bak van 120L wordt vervangen door een bruine van 240L: de huur zal 60 euro bedragen ipv 40 euro
Het quotum huisvuilzakken blijft gelijk vandaagZoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame