Tongeren vandaag

Nieuws

Commissie 20/09

Tijdens de gemeenteraadscommissie van vanavond werden de agendapunten besproken. Er was geen extra gastspreker. 

* Herinrichting en 'inbreiding' van het GRM: hiervoor wordt een bestek opgemaakt, geraamd op 800.000 euro
- aanpassing klimatologie
- inrichting intern depot
- inrichting onderzoekslokaal
- inrichting vakbibliotheek
- vernieuwing technische schil
inrichting dakterras met horeca
- herinrichting onthaalruimte en museumshop
- door bijkomend personeel is er nood aan extra burelen

"De kosten worden geraamd op 15 mio.  Het Kafee blijft bestaan. We rekenen op subsidies van het Fonds voor Culturele infrastructuur (FOCU)", wist cultuurschepen An Christiaens

* Schepen Patrick Jans mocht een reeks aanpassingen in het verkeer toelichten
- in een aantal schoolomgeving wordt er een fietsstraat ingericht, via signalisatie op het wegdek en een zone van 30 km/u
- Driekruisenstraat wordt nu al aangepast om het doorgaand sluipverkeer te ontmoedigen: er komt een verkeersbord met enkel plaatselijk verkeer/ t.h.v. de ingang van het kerkhofkomt een versmalling
- De Herkstraat in Jesseren krijgt nieuwe riolering. Omdat er bergaf te snel wordt gereden richting dorpskom wordt er een zone van 50 km/u ingevoerd en er komt een poorteffect door een Berlijns kussen 
- In de Kerkstraat in Koninksem werd een wegversmalling aangelegd met paaltjes t.h.v. de school / er geldt een parkeerverbod/ de stoep werd verbreed vóór het PC
- De Moerenstraat wordt vanaf 4 oktober een schoolstraat: 2x/dag zal de slagboom een half uur dichtgaan. Bewoners kunnen de straat steeds verlaten via de onderzijde (Moerenpoort). Ze krijgen toegang via de slagboom: hiervoor moeten ze naar een gratis nummer bellen. Ze hebben hun gsm-nummer vooraf laten registreren bij de stad. De hulpdiensten kunnen de slagboom bedienen met een badge. 
- op enkele ruilverkavelingswegen komen er ingrepen om sluipverkeer tegen te gaan/  
    - Piringenstraat (Pibo) komt een tractorsluis
    - Bredeweg in Overrepen wordt de signalisatie geoptimaliseer, achteraf volgt een evaluatie
    - Demerbroek in 's Herenelderen: om het crossen met quads te voorkomen op deze onverharde weg worden er 2 betonblokken geplaatst
- t.h.v. het station worden de 2 taxiparkings voorbehouden voor Tongerse taxibedrijven

De stad gaat een lokaal energie- en klimaatpact ondertekenen 


Vanaf volgende maand verhuist de gemeenteraad weer van cc de VELINX naar DC De Piepel. De commissies blijven doorgaan in het auditorium van het GRM


Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame