Tongeren vandaag

Nieuws

Commissie 20/11

Tijdens de commissie van vanavond werd het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) toegelicht. Schepen Jos Schouterden (Sociale Zaken) gaf de inleiding: "Dit is een totaal nieuw concept van vraagbehandeling om de toegankelijkheid van hulpverlening te optimaliseren. Er mogen geen mensen meer door de mazen van het net vallen".


Cindy Doumen (L) en Jill Menten (R) gaven tekst en uitleg over GBO

- Het wordt toegepast in Tongeren en Bilzen, Riemst, Hoeselt, (Herstappe en Voeren): eerstelijnszone ZOLIM
- de actoren: OCMW / CAW / alle mutualiteiten en VVSG
- doelstelling: garanderen van het recht op een menswaardig bestaan
geen onderbescherming
toegankelijke dienstverlening
- voor doelgroepen die hun rechten niet realiseren
- Vlaanderen geeft hiervoor een subsidie van 40.000 per jaar
- de focus ligt op rechten en onthaalfunctie
- GBO is er voor elke burger, met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen door pro-actief en outreachend te werken
- meerwaarde? de cliënt hoeft slechts eenmaal zijn verhaal te vertellen
- een gezamenlijke uitbouw van hulpverleningsnetwerk, gericht op: wat er is en wat er ontbreekt
- doelgroep? kwetsbare zwangeren en ouders van pasgeborenen (0 t.e.m. 3)
- in 2017 waren er in Tongeren 274 geboortes, waarvan 51 (18,5%) in een kansarm gezin. In 2008 was dat 12,4%
- Tongeren is ingestapt in het traject 'Drempelmeter' (stad Hasselt)
- Tongeren moet hierin leren van Bilzen en omgekeerd
- in Riemst en Hoeselt doet Kind & Gezin mee

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame