Tongeren vandaag

Nieuws

Commissie 21/11

Tijdens de commissie van vanavond kwam enkel schepen Christiaens de agendapunten toelichten: "De Hossenstraat in Piringen krijgt binnenkort gescheiden riolering. De werken starten in het voorjaar".

* Rebecca Duysens (architect-stedenbouwkundige op de dienst stadsontwikkeling) gaf uitleg over de bouwplannen van wzc Seniorenhof (Bilzersteenweg in Riksingen):
In een eerste fase worden er twee volumes (met 2 bouwlagen) in elkaar gerealiseerd met een schakelvolume, samen goed voor 56 woongelegenheden.
Na afbraak van het huidige gebouw komt er vooraan een nieuw volume met 29 woongelegenheden. Daarbij komen er 22 parkings voor bezoekers (langs de steenweg) en 10 voor het personeel. De Provincie heeft een ongunstig advies gegeven, maar de stad geeft een voorwaardelijk gunstig advies voor in totaal 90 woongelegenheden. Nu kan de eigenaar een bouwaanvraag indienen.

* Linda Lousbergh (Milieudienst) lichtte de resultaten van het Klimaatactieplan toe dat in juni 2012 door de GR werd goedgekeurd.
Het klimaatrapport bevat informatie over de CO²-uitstoot per sector. "In Tongeren zorgen de huishoudens voor 44% van de uitstoot en het transport voor 33%.
Volgens milieuschepen Jans kende onze stad in 2014 een daling met -6,1% uitstoot t.o.v. 2011. In Limburg bedraagt de daling -5,7%. Qua hernieuwbare energie scoort Tongeren lager dan het Limburgse gemiddelde.
Volgend jaar krijgen enkele stadsgebouwen een milieuvriendelijkere verwarmingsketel: GBS De Herik (Henis), de aula op het kerkhof in Berg en de buitenschoolse kinderopvang in Nerem.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame