Tongeren vandaag

Nieuws

Commissie 21/01

Tijdens de commissie van vanavond waren er geen agendapunten van de bevoegde schepenen.

Schepen Guy Schiepers (Openbare Werken) heeft een toelichtring gegeven over de winterwerking en het groenbeheer:
1. holle wegen en houtkanten: zo zijn er een 100--tal in Tongeren. Het zijn de laatste natuurstroken tussen velden en akkers met een grote natuurwaarde voor dieren. Ze krijgen bijzondere aandacht via een beheersplan:
- om erosieproblemen te voorkomen
- uit veiligheidsaspect voor fietsers, wandelaars en voertuigen
- om verwildering te voorkomen
- om sluikstorten te voorkomen
- om inname van gronden af te remmen
Alle holle wegen en houtkanten werden gefotografeerd en in detail beschreven
Jaarlijks wordt 1/4 van die 100 aangepakt en als een holle weg 200m langs is, wordt slechts een kwart daarvan aangepakt om het evenwicht niet te verstoren
Tongeren is opgedeeld in 4 kwadranten
a. tss Sint-Truiderstwg en Bilzerstwg
b. tss Bilzerstwg en Maastrichterstwg
c. tss Maastrichterstwg en Luikerstwg
d. tss Luikerstwg en Sint-Truiderstwg
Het duurt dus 16 jaar vooraleer we rond zijn

2. Maaibeheer door Technische Dienst
Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame