Tongeren vandaag

Nieuws

Commissie 23/01/24

Tijdens de commissie werd vanavond uitgelegd hoe de straatnaamwijziging zal verlopen, want door de fusie met Borgloon zitten beide steden met een dubbele straatnaam: 14 in Tongeren en 15 in Borgloon.
"We krijgen een relatief grote gemeente met veel staatnamen en veel dorpen", vertelde sardsarchivaris Steven Vandewal. "Er is een lijst gemaakt in GIS. Alle starten werden gecontroleerd. Er zijn veel straten die aan een veldweg uitmonden. Een werkgroep heeft de aanpak en de timing uitgewerkt. Hoe zal het gecommuniceerd worden? Alle praktische problemen werden in een draaiboek gegoten door de dienst Burgerzaken van Tongeren en Borgloon. 
De betrokken bewoners van de 29 straten zullen in februari zelf een voorstel mogen doen en ze mogen ook stemmen over de nieuwe straatnaam. Het stadsarchief heeft ook een voorstel uitgewerkt. Begin maart worden de voorstellen geëvalueerd. Tot april kan er gestemd worden. Eind juni zal de gemeenteraad beslissen. In het begin van de zomer krijgen de betrokkenen een brochure in de bus. De stad zal het Rijksregister inlichten en die verwittigen op hun beurt de FOD Financiën, Bpost, De Lijn, NMBS... 
De burger moet O.a. zijn werkgever en de school van de kinderen op de hoogte brengen. Hiervoor wordt een compensatie van 100 euro voorzien voor gezinnen en 200 euro voor bedrijven. 


Huidige straatnaam

Gemeente

Voorlopig voorstel

Beekstraat (Rutten)

Tongeren

Ezelsbeekstraat
Begijnenstraat

Borgloon

Bergerstraat (Berg)

Tongeren

Trappersbergstraat en Avauciastraat

Bosstraat

Borgloon

Calenbergstraat (Riksingen)

Tongeren

Hoogheideweg

Daelbroekstraat

Borgloon

de Tieckenstraat

Tongeren

Tiendschuurstraat

Groenstraat

Borgloon
Hamtstraat (Widooie)

Tongeren

Ponderstraat

Industrieweg (Overhaem)

Tongeren

Steynsweg
Kapittel

Borgloon
Kerselaarstraat

Borgloon

Kogelstraat

Tongeren

Boesmansstraat

Koningin Astridlaan

Borgloon

Langesteeg (Lauw)

Tongeren

Klein Lauwstraat

Lindestraat

Borgloon

Moerenstraat

Borgloon

Molenstraat

Borgloon

Nellestraat (Berg)

Tongeren

Kwadestraat

Neremstraat

Borgloon

Nieuwe Steenweg

Tongeren

Savelbergweg

Nieuwstraat

Borgloon

Oude Katzij

Tongeren

Romeinse Weg

Passtraat (Koninksem)

Tongeren

Weidestraat

Putstraat

Borgloon

Romeinse Kassei

Borgloon

Sint-Jozefsplein

Borgloon

Sint-Truidersteenweg

Tongeren

Kruissteenweg

Slachthuisstraat (Begijnhof)

Tongeren

Beggastraat
Stationsplein

Borgloon

St Rochuslaan

Borgloon

Tapstraat

Borgloon

Beide gemeenten behouden hun huidig postnummer. 
Er is ook een oefening gemaakt met De Lijn i.v.m. de bushaltes
De dienst van de gps moet ingelicht worden, want die doen maar alle drie maanden een aanpassing
We  zullen zes maanden nodig hebben om alles in orde te krijgen


Compensatie voor inwoners van wie straatnaam verandert bij fusie Tongeren en Borgloon

Inwoners van Tongeren en Borgloon, die door de fusie een nieuwe straatnaam krijgen, zullen daarvoor een vergoeding krijgen. De vergoeding bedraagt 100 euro voor particulieren en 200 euro voor rechtspersonen.

De fusie van Tongeren en Borgloon werd door beide gemeenteraden definitief goedgekeurd op 17 oktober 2023. Vanaf 1 januari 2025 gaan de twee steden samen onder de naam Tongeren-Borgloon. Door de fusie moeten er 29 straten van naam veranderen, 14 in Tongeren en 15 in Borgloon oftewel 565 wooneenheden in Tongeren en 320 in Borgloon krijgen een nieuw adres.

“Omdat het wettelijk niet is toegestaan en voor onveilige situaties kan zorgen voor bijvoorbeeld de hulpdiensten, is het noodzakelijk dat (fonetisch) identieke straatnamen een nieuwe naam krijgen” zeggen burgemeesters Patrick Dewael en Jo Feytons. “We behouden voornamelijk de naam van de straat met de meeste woningen en/of ondernemingen.”

Voor Tongeren gaat het om 14 straatnamen: Beekstraat, Bergerstraat, Calenbergstraat, de Tieckenstraat, Hamtstraat, Industrieweg, Kogelstraat, Langesteeg, Nellestraat, Nieuwe Steenweg, Oude Katzij, Passtraat, Sint-Truidersteenweg, Slachthuisstraat.

In Borgloon krijgen 15 straten een nieuwe naam: Begijnenstraat, Bosstraat, Groenstraat, Kerselaarstraat, Koningin Astridlaan, Lindestraat, Moerenstraat, Molenstraat, Neremstraat, Nieuwstraat, Putstraat, Romeinse Kassei, Sint-Jozefsplein, Stationsplein, Tapstraat.

“Ter compensatie van de administratieve lasten krijgen de inwoners van de betrokken straten een vergoeding van 100 euro, ondernemingen krijgen een compensatie van 200 euro” zegt schepen Gerard Stassen (Tongeren). “De tussenkomst voor rechtspersonen gebeurt na voorlegging van een bewijs van maatschappelijke of exploitatiezetel op die plaats waar de straatnaam wijzigt.”

De aanvragen kunnen ingediend worden vanaf het ogenblik dat de gemeenteraad een definitieve beslissing heeft genomen tot wijziging van de straatnaam.

Inwoners spelen een actieve rol in het kiezen van de nieuwe straatnamen

De keuze voor nieuwe straatnamen gebeurt in samenspraak met bewoners van de betrokken straten. “In de loop van volgende week ontvangen zij een brief waarin we de procedure uitleggen. Gedurende de hele maand februari kunnen de bewoners voorstellen indienen. De voorstellen worden zorgvuldig overwogen door lokale heemkundigen in samenwerking met het stadsarchief. De definitieve beslissing wordt mede bepaald door de stem van de bewoners” weet schepen Jeroen Bellings (Borgloon).

Eind juni worden de definitieve straatnamen vastgesteld door beide gemeenteraden.

Brochure in de bus

In de zomer valt er nog een brochure in de bus met een checklist voor inwoners, ondernemingen en verenigingen met hierin informatie over de stappen die het stadsbestuur ondernomen heeft om de overschakeling zo vlot mogelijk te laten verlopen. Heel wat Vlaamse en federale overheidsinstanties worden door de stadsbesturen ingelicht, denk hierbij bijvoorbeeld aan de federale overheidsdienst

Financiën, het Rijksregister, Fluvius, De Watergroep,…. Hierdoor wordt de impact van straatnaamwijziging sterk verminderd voor de bewoners. Toch zal er ook nog zelf actie moeten ondernomen worden zoals banken, telefoonoperatoren, scholen, verzekeringsmaatschappijen,….

De nieuwe benamingen gaan officieel in voege op 1 januari 2025.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame