Tongeren vandaag

Nieuws

Commissie 23/06/21

Tijdens de commissie van vanavond hebben Bénédicte en Koen van de sociale dienst van het sociaal huis een uiteenzetting gehouden over de nieuwe methodiek rond schuldhulpverlening die sinds enkele jaren wordt toegepast;

"In Vlaanderen zijn 321 instellingen erkend voor schuldbemiddeling. merendeel OCMW's. In Tongeren verlenen maatschappelijk werkers hulp bij het beheer van de inkomsten en uitgaven en de afbetaling van schulden.
Sinds 1 mei 2016 wordt een nieuwe werkmethodiek ontwikkeld samen met CAW-Limburg", vertelde schepen Jos Schouterden.


Volgens de sprekers scoort Tongeren slecht wat betreft het aantal inwoners met problemen om de elektriciteitsfactuur te betalen en wat betreft het aantal inwoners met een budgetmeter. In het verleden werd er een rekening geopend op hun naam en kregen ze leefgeld om boodschappen te doen. Ze kregen weinig verantwoordelijkheid en ze leerden zelf niks bij.

Sinds mei 2016 wordt er een uitgebreid intakegesprek gehouden en kijkt men wat ze wel zelf kunnen. Er wordt hen niet meer alles uit handen genomen. Er is een afbouw vanaf dag 1. Soms worden ze doorverwezen naar een bewindvoerder. De dossiers worden in teamverband besproken en er is een draaiboek uitgewerkt. Drie medewerkers behandelen 80 dossiers. Er wordt gewerkt met eenmalige schuldbemiddeling, budgetbegeleiding, budgetbeheer en doorverwijzing naar bewindvoering
Er wordt tweejaarlijks een budgetbeurs georganiseerd voor leerlingen van 5-6 en 7 secundair

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame