Tongeren vandaag

Nieuws

Commissie 24/11

De commissie van vanavond is gestart met een toelichting over de 'activatiehub' voor leefloongerechtigden  door het team activering van het OCMW

Schepen Jos Schoutreden zorgde voor de inleiding: "We streven naar een tewerkstellingsgraad van 80 procent. De mensen zullen gescreend worden op o.a. zelfredzaamheid. Dit is een proces van kleine stappen voorwaarts. Drie maatschappelijk werkers begeleiden de leefloners om hun lot in eigen handen te nemen: 1/3 zal snel aan de slag zijn op de arbeidsmarkt, maar voor 1/3 is er weinig perspectief"

De doelgroep van de activatiehub is mensen met een 'grote rugzak' die moeilijk activeerbaar zijn. Maar die mensen hebben ook talenten. We moeten achterhalen waar ze goed in zijn en wat ze kunnen 
We willen die mensen op een positieve manier begeleiden. Het is een transformatie van 'ijs' naar 'stoom'

Schepen Marc Hoogmartens besprak de aanpassing van het reglement voor de antiekmarkt: "We hebben een algemene bepaling ingelast om de verkoop van aanstootgevende, racistische, discriminerende,... artikelen te verbieden/ We willen komaf maken met de dubbelzinnigheid. Recentelijk zijn 2 handelaars verbannen omdat ze Nazispullen verkochten"

Schepen Johnny Vrancken besprak de verkoop van landbouwgronden in Berg, Henis, Koninksem, Millen en Hees. Op de Leopoldwal wordt de voormalige frituur Gielen verkocht met de achterliggende koterijen. De vraagprijs is 170.000 euro

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame