Tongeren vandaag

Nieuws

Commissie van 21/05

Vanavond was er een dubbele commissie in het stadhuis
AD Luc Houbrechts gaf een stand van zaken over de fusie met Borgloon:
"De principiële beslissing voor een fusie is genomen op 30/08/2021. De definitieve beslissing volgde op 17/10/2023 en het Vlaams Parlement heeft het fusiedcreet goedgekeurd op 17/04/2024. Er is een goedkeuring voor de over te dragen leningen van 21,5 mio. Het behoud van de rechtspersoonlijkheid werd beslist op de gemeenteraad van 25/03/24. Er zijn 3 scenario's.  Van de 13 lopende fusietrajecten hebben er 8 gekozen voor het behoud van het KMO-nummer, hieronder ook Tongeren en 4 hebben beslist van niets te doen.
 
Wat valt er nog te doen? 
- de wijziging van de dubbele straatnamen: komt op de GR van juni
- de goedkeuring van de personeelsformatie voor de nieuwe politiezone Haspengouw: het organogram komt op de GR van juni

Verdere operationalisering?
- voor nieuw bestuursorgaan: is bevoegdheid vanaf 01/01/25 voor Tongeren-Borgloon
-, wel op ambtelijk niveau 
- vooral door de duogroepen met de beide AD's en FD's

De belangrijkste elementen
- voorbereiding van het Arbeidsreglement en de Rechtsperioderegling, gebeurt met ondersteuning van Jurplus
- de twee gemeenten tellen samen 750 werknemers

Voorbereiding nieuw organogram
- gebeurt met externe ondersteuning van Jurplus
- volgens het principe: 'Iedereen een stoel': dus: alle 750 werknemers blijven aan boord
- het organogram is te beslissen door het nieuwe bestuur , na 2 jaar volgt een bijsturing

Integratie software
- er is vandaag een grote gelijkenis tussen Tongeren en Borgloon: ze werken allebei met Cipal 
- 17 toepassingen moeten moeten geïnformatiseerd worden 
- 3 toepassingen worden niet aangeboden
- daarnaast zijn er een tiental nieuwe toepassingen 

Afstemming reglementen
- in de eerste helft van 2025 moet hierover beslist worden, dus zullen er meer dan de gebruikelijke 10 gemeenteraden volgen 

Logo en huisstijl
- hiervoor wordt beroep gedaan op BV Designskills uit Diest. De startvergadering vond plaats op 06/05

Yannick Volont gaf uitleg over de herinrichting van de Koninksemsteenweg en de Koninksemstraat

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame