Tongeren vandaag

Nieuws

Commissies 25/05/21

Omdat het gisteren Pinkstermaandag was, werd die commissie verschoven naar die van vandaag. Wegens corona zijn de commissies online te volgen via YouTube.

Voorzitter Evelyne Stassen mocht beginnen met de agenda van Algemeen Bestuur
*Burgemeester Patrick Dewael gaf uitleg over de inzet van bewakingsagenten tijdens de Antiekmarkt: "Omdat de GR pas op 31 mei plaatsvindt, heb ik gebruik gemaakt van een burgemeester besluit. De firma GAS wordt voor minstens 4 weken ingezet. De overdekte hallen mogen voorlopig niet gebruikt worden, de Antiekmarkt is voorlopig een buitenevenement

*Schepen An Christiaens gaf uitleg over de uitbreiding van de collectie van het GRM
- schenking door particulieren van aardewerk, gevonden aan de Oude Kerkhofweg
- aankoop zegel , pauselijke bulle, geschat op 1.500 euro, wordt gekocht voor 1.000 euro
- aankoop Merovingisch grafveld, een topstuk dat onder beheer van Vlaanderen was; geschat op 27.000 euro, wordt gekocht voor 26.000 euro
Dit is de eerste maal dat we als stad iets aankopen. De eigenaars zijn fier"

* Schepen Patrick Jans gaf uitleg over de inrichting van een belevings- en buurtplein naast de Beek in Nerem: "Dit is een buurtbelevingsplek met steun van de stad, Vlaanderen, Provincie en Europa. Sins de heraanleg en waterzuivering van de Beek is de waterkwaliteit enorm verbeterd. Dit wordt een ontmoetingsplek voor de inwoners, passanten, fietsroute en de 70 gezinnen van de Chocoladefabriek; We willen sociale cohesie creëren en een upgrade van de biodiversiteit. Er komt nog streekeigen beplanting. De speelelementen werden geplaatst in overleg met de kinderen van GBS De Boomhut in Mal. De conservator van De Kevie werd ook betrokken. Hier gaan we ook voor natuureducatie. Er staat een picknicktafel met banken en een publieke barbecue. Om deze plek ordentelijk te houden, werd er een reglement opgesteld, om overlast proactief aan te pakken. De BBQ wordt afgesloten met een metalen deksel met hangslot. Gebruikers moeten reserveren bij de stadsdiensten".


De commissie van dinsdag (Financiën, Openbare Werken en Erfgoed) wordt voortaan voorgezeten door Guy Schiepers. Omdat de bevoegde schepenen geen agendapunten hebben, gaf schepen Jeannine Vanvinckenroye een toelichting over de erosieprojecten.


"Er wordt jaarlijks een rondgang gedaan door de Technische Dienst en Land & Water. Dat gebeurde op 3 mei. Een dag later werden de nodige herstellingen (onderhoudswerken en herstellingswerken) al uitgevoerd. De waterbekkens werden gereinigd. De aangelegde dammen zijn doorzeefd door pijpen van konijnen en vossen.
Op 13 en 14 mei is er een hevig onweer losgebarsten. Hierdoor zijn er starten ondergelopen in Nerem en Vreren: Neremweg, Sint-Medardusstraat, Vrerenstraat en de Achterstraat. Na het eerste onweer werden de wachtbekkens opnieuw gecontroleerd en geruimd. De modder kwam van de Vinkseweg, de landbouwer had er zomergewassen aangeplant en die waren nog heel klein...; De stad is hierover niet bevoegd. We hebben een tijdelijke erosiedam laten aanleggen op privédomein met strobalen en houten palen. Hiervoor werd toestemming gevraagd en verkregen. We zijn bezig met extra maatregelen. Ik ben met de betrokken inwoners gaan praten. Ze toonden begrip en vertelden dat ze vroeger vaak last hadden van modder".

Raadslid Francis Bellefontaine stelde voor van hagen aan te planten op de 1 m-berm langs de verkavelingswegen: "De modder komt van de grens van Vreren met Wihogne. Er zijn de laatste jaren 25 ha weide verdwenen""Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame