Tongeren vandaag

Nieuws

Controle politie en douane

Gisteren heeft de politiezone in samenwerking met FOD Financiën Douane en Accijnzen een verkeersactie georganiseerd. 
Zij hebben hiervoor de Maastrichtersteenweg en de Romeinse Kassei als controlelocaties uitgekozen .

De eerste controledispositief was op de Michielenweg (op- en afrittencomplex E313). Hier werden 26 voertuigen gecontroleerd
-2 bestuurders waren niet in orde inzake rijden met een voorlopig rijbewijs;
-1 voertuig vervoerde een container droog ijs. De bestuurder was geen drager van de veiligheidsgordel en had geen CMR/vrachtbrief om het transport uit te voeren. Het voertuig was niet verzekerd en werd in beslag genomen. Het droogijs werd door de bestemmeling opgehaald;
-1 buitenlands voertuig was niet in orde inzake CMR/vrachtbrief, hij vervoerde voertuigen naar zijn thuisland. Hij diende ter plaatse de boete Te betalen van 1650 €;
-1 voertuig werd gecontroleerd omdat de kinderen niet conform vastgemaakt waren. Tevens was de bestuurder houder van een niet-geldig buitenlands rijbewijs; Het voertuig werd door de douane aangeslagen (getakeld) omdat de eigenaar een openstaande boete van 3595 € niet betaald had; Alsof dat niet genoeg was belde de bestuurder hierop een vrouwelijke kennis om hen te komen ophalen. De vrouw daagde echter op in ons dispositief met een voertuig met geschrapte nummerplaat en zonder verzekering. Het voertuig werd eveneens getakeld en de nummerplaat in beslag genomen. De vrouw zelf had haar verblijftitel verloren in België en werd meegenomen en ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken ;
-1 voertuig was niet in orde inzake ladingzekering en kreeg hiervoor een boete van 116 €;
-2 bestuurders waren geen drager van hun veiligheidsgordel en kregen elk een boete van 116 €;
- 1 vrachtwagenchauffeur had onvoldoende rusttijd en diende ter plaatse de boete van 220 € te betalen;
- De douane inde verder op deze locatie 4700 € aan achterstallige penale boetes en had 3 bestuurders die op rode diesel reden. Voor van deze bestuurders was het zelfs de tweede keer dat hij betrapt werd op rijden met rode diesel.

 Het tweede controledispositief was op de Romeinse Kassei. Hier werden 34 voertuigen gecontroleerd
-2 bestuurders waren geen drager van hun veiligheidsgordel en kregen elk een OI van 116 €;
-2 voertuigen hadden een vervallen keuring;
-1 voertuig had een nummerplaat die niet meer leesbaar was en kreeg een OI van 116 €;Tevens transporteerde deze ADR-goederen zonder vergunning/veiligheidsvoorzieningen. Hiervoor werd een apart PV opgesteld;
-1 bestuurder had een positieve speekseltest voor cannabis. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken;
-De douane inde hier voor 365 € aan penale boetes.
- 3 bestuurders werden hier ook betrapt op rijden op rode diesel en moesten ieder een boete betalen

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame