Tongeren vandaag

Nieuws

Corona in Tongeren 15/11

In Tongeren zijn de voorbije veertien dagen 204 nieuwe besmettingen vastgesteld.


Hiermee komt het aantal nieuwe besmettingen op 655 per 100.000 inwoners in de laatste 14 dagen.


Coronafeestjes

Zaterdag werd er specifiek op inbreuken tegen de coronamaatregelen gecontroleerd door de politie van Bilzen – Hoeselt – Riemst.

Naar aanleiding van een melding betreffende een samenscholing, werd er in de vooravond gecontroleerd aan een café in Kanne. Ter plaatse bleek er echter geen sprake te zijn van een samenscholing maar omdat 1 van de aanwezigen stomdronken was en zich verbaal agressief gedroeg naar de politie, mocht deze ontnuchteren in de politiecel.

Omstreeks 21.00u op zaterdagavond bereikten ons enkele meldingen aangaande een corona-feestje in Genoelselderen (Riemst).
Ter plaatse kunnen de politiemensen meteen luide muziek horen. Door het raam kunnen meerdere personen gespot worden, en het is meteen duidelijk dat er een feestje aan de gang is. De tien aanwezige personen, allen van buitenlandse nationaliteit, krijgen elk een OMS van 250€ voor de inbreuk tegen de coronamaatregelen. Tijdens de tussenkomst kunnen ook gebruikershoeveelheden cannabis en cocaïne gevonden worden bij de aanwezige personen. Twee aanwezigen verklaarden woonachtig te zijn op de locatie, maar zij bleken niet in orde met hun inschrijving in het Belgische rijksregister. Dit zal door onze wijkdienst verder opgevolgd worden. Drie van de aanwezigen mochten uiteindelijk de nacht in een politiecel doorbrengen gezien zij zich na de politie-tussenkomst dronken op de openbare weg wilden begeven.

Net voor middernacht bereikte ons opnieuw een melding van een feestje, nu in Bolder (Riemst).
Er werd een coronafeestje stilgelegd dat in volle gang was in een loods. Ook hier was de muziek duidelijk hoorbaar vanop de openbare weg. Op het eerste zicht waren er slechts 4 personen aanwezig, maar even later werd een vijfde persoon uit de naburige bosjes gevist. De aanwezigen kregen allen een OMS van 250€. De dronkenlap die verstoppertje speelde, werd gearresteerd en mocht ook de nacht in een cel doorbrengen. De politie beschikt overigens over aanwijzingen dat het niet de eerste keer was dat op deze locatie een corona-feestje gehouden werd.

Een uurtje later werd aan onze ploegen gevraagd zich te begeven naar Martenslinde (Bilzen), voor -opnieuw- een zgn. corona-feestje. Aan een vakantiewoning kunnen 8 aanwezigen, allen Nederlandse studenten, aangetroffen worden. Gezien de 8 allen hetzelfde Nederlandse adres noemden als hun verblijfplaats (studentenhuis), konden geen inbreuken tegen het samenscholingsreglement vastgesteld worden. De 8 verplaatsen zich naar binnen en hielden het verder rustig.De gegevens van de 8 zullen gecheckt worden bij de bevoegde overheden. Mocht verder onderzoek uitwijzen dat er iets schort aan de verklaring van de studenten, zullen alsnog de nodige processen-verbaal opgesteld worden.

Tijdens deze laatste interventie kwam de volgende oproep van een feestje binnen, centrum Bilzen nu. Toen de politiemensen in de mogelijkheid waren ter plaatse te gaan, konden er echter geen inbreuken (meer) vastgesteld worden.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame

Copyright © 2024 Tongeren Vandaag