Tongeren vandaag

Nieuws

Dacia Felix in GRM

Vanavond wordt de tijdelijke tentoonstelling Dacia Felix officieel geopend in het GRM.

Deze middag mocht de pers al een kijkje nemen.
Deze expo kadert in de kunstenbiënnale 'Europalia Romania'. Dacia Felix gaat in op de culturele kruisbestuiving van zo'n 2000 jaar geleden. De Romeinen voegden in 106 na Christus een groot gebied toe an hun rijk. De nieuwe provincie heet Dacia en ligt in het huidige Roemenië, het oude thuisland van de Daciërs en de Geten.
De expo toont 300 objecten uit 19 musea. Heel wat goud- en zilverschatten die Roemenië nooit eerder hebben verlaten schitteren hier in een sfeervol decor met grootse landschapsbeeldenGRM-directeur Bart Distelmans: "Onze regio werd indertijd veroverd door de Romeinen. In 106 na Chr gebeurde hetzelfde in Roemenië en ontstond de nieuwe provincie Dacia. Meer dan 100 jaar later werden er munten ontdekt met Darcia Felix , dat betekent geluk, vruchtbaar, zalig.
Na een uitnodiging van Europalia zijn we aan de slag gegaan. We dachten dat Roemenië een land in de uithoek van Europa was, maar het ligt heel centraal. Het is een kruispunt van culturen. Dit is het thema van deze expo. In de pre-Romeinse tijd zijn Grieken en Kelten naar dat gebied getrokken. Deze expo start met de Romeinen omdat die dicht aansluiten met Tongeren. We tonen 6 grote cultuurgebieden tussen 650 v en 271 na Chr. je ziet 6 geografische kaarten van die gebieden en 6 films met unieke beelden uit Roemenië over cultuur, natuur, archeologische sites, de mensen en heel veel dieren.
Bepaalde aspecten worden duidelijker in de verf gezet. Het is een beleving voor een divers publiek. Je ziet citaten van authentieke Griekse of Romeinse schrijvers.
We werken samen met museum Le Grand Curtius in Luik. Vanaf 8 november loopt daar een expositie over het neolithicum en de bronstijd in Roemenië: ‘Roots - De beschavingen van de Beneden-Donau', de periode voorafgaand aan deze periode. Het inkomticket geldt voor de 2 musea"

* De Romeinen

Een wijsteen met een opschrift van de eenheid 'Tungri': soldaten uit Tongeren werden ingezet in Roemenië om het Romeinse Rijk te verdedigen.

* De Daciërs (150 v.Chr. - 106 n. Chr.)

Spiraalvormige slangenarmbanden in goud. Ze wegen 1 kg per stuk

* De Geten (500 - 250 v. Chr.)

Een paradehelm in goud met voorstellingen van ogen en mythologische scènes

* De Grieken (650 v. Chr. - 46 n. Chr.)

Parfumflesje (uiterst links) in de vorm van een sirene in aardewerk. Dit is één van de oudste importstukken in Istros

* De Scythen (550 - 250 v. Chr.)

Dit is één van de oudste afbeeldingen van een mens

* De Kelten ((320 - 175 v. Chr.)

Dit is het pronkstuk volgens Demarsin (GRM): een ijzeren helm met een roofvogel waarvan de vleugels op-en-neer bewegen. Deze helm wordt na de expo gerestaureerd in Brussel.


Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame