Tongeren vandaag

Nieuws

Dak- en thuislozenproject Cabrio start in Bilzen en Tongeren

Dak- en thuisloosheid speelt zich niet alleen af in Brussel of Antwerpen, maar ook in kleinere steden en landelijke gemeenten. Ook Bilzen en Tongeren worden met dit probleem geconfronteerd. Beide steden slaan nu de handen in elkaar om deze problematiek aan te pakken. Ze stappen in het in CABRIO-project. CABRIO bestaat uit een team van hulpverleners uit verschillende diensten en disciplines die samenwerken om dak- en thuislozen aan een nieuwe thuis te helpen.

Corona

Toenemende financiële onzekerheid, tegenslag, medische en psychische problemen of verslaving zorgen ervoor dat steeds meer mensen hun thuis verliezen. Ook de pandemie sloeg hard toe bij deze kwetsbare doelgroep. Wie het al moeilijk had, kreeg het vaak nog moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen en problemen om te lossen. ‘Voor velen is de stap naar hulp te groot,’ zegt Theo Christoffels, coördinator van Cabrio. ‘Ze schamen zich of hebben in het verleden negatieve ervaringen met de hulpverlening gehad. We noemen zulke mensen ook wel zorgmissers of -mijders. Ook in Bilzen en Tongeren zien we deze doelgroep opduiken.’

Bilzen en Tongeren

Na positieve ervaringen in Pelt en Sint-Truiden, zetten ook Bilzen en Tongeren de schouders onder het Cabrio-project. Eind 2020 voerden de twee besturen samen met CAW Limburg de eerste gesprekken. In maart 2021 gingen Cabrio Bilzen en Cabrio Tongeren van start met de steun van de Vlaamse overheid in de vorm van projectsubsidies ‘outreachend bereiken van mensen in armoede – 2020’ met als doel dak- en thuislozen aan een nieuwe thuis te helpen.

“Dakloosheid is niet alleen een probleem van grote steden. Ook in Tongeren is dit een spijtige realiteit. De voorbije maanden zagen we het aantal daklozen in onze stad stijgen tot 15 personen of meer. Vaak ligt een verslavingsproblematiek aan de basis hiervan. Vooral in de huidige coronatijd is dit een bijzonder kwetsbare groep. De coronamaatregelen maken het informele en het ‘helpende’ netwerk voor deze mensen almaar brozer. Dit kan uiteindelijk escaleren in een uithuiszetting. Ook intra-familiale conflicten laten mensen wel eens op straat belanden. We pakken deze zware problematiek aan. Een straathoekwerker zal personen zonder huisvesting van zeer dichtbij opvolgen. Voor crisissituaties wordt noodopvang gegarandeerd. Behoorlijke huisvesting blijft een recht voor iedereen,” aldus Jos Schouterden, schepen van Sociale Zaken Tongeren.

“In Bilzen kennen we binnen het Sociaal Huis, het SVK Houtvast en de politionele diensten een specifieke doelgroep die voor overlast zorgt en waar veel tijd en middelen naar gaan. Deze, weliswaar kleine, groep van mensen kampt met verslavingsproblematieken, psychiatrische problemen en beschikt veelal niet over een duurzame verblijfplaats. Zowel hulpvragers als hulpverleners geraken gedemotiveerd. De ambitie om toch met deze moeilijke doelgroep intensief aan de slag te gaan is er al enige tijd. Naar aanleiding hiervan zochten we contact met CAW, gezien zij met een aantal vernieuwende methodieken rond dak- en thuisloosheid werken zoals het CABRIO-project.” Aldus schepen van sociale zaken van Bilzen Maike Meijers.

Intersectoraal en multidisciplinair

Een Cabrio-team bestaat uit veldwerkers van verschillende diensten. Voor Cabrio Bilzen en Cabrio Tongeren gaat het om hulpverleners van de twee OCMW’s, verslavingszorg (ZorGGroepZin), psychiatrische thuiszorg (Mobiel Herstelteam Noolim), Beschut Wonen (De Overstap), woonbegeleiding (CAW Limburg) en een straathoekwerker van het Limburgs Steunpunt Straathoekwerk (LiSS door CAW Limburg).

‘We helpen mensen vanuit onze verschillende expertises,’ zegt Theo Christoffels. ‘Daardoor spelen we in op verschillende levensdomeinen en meerdere problematieken.’

Iedereen een thuis

De medewerkers van Cabrio werken outreachend. Dit betekent dat zij dak- en thuislozen opzoeken in hun leefwereld (bv. op straat, thuis, in een instelling, …) om aanklampende zorg aan te bieden. Ze zoeken contact, bieden een luisterend oor en organiseren hulpverlening.

Cabrio streeft ernaar iedereen aan een thuis die bij hen past te helpen. Samen met de lokale besturen van Bilzen en Tongeren gaat het team deze uitdaging aan. Omdat dak- of thuisloosheid in de eerste plaats een probleem is van huisvesting zijn ook sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren belangrijke partners in dit project.

---

Over Cabrio

Cabrio is een intersectoraal en multidisciplinair team dat werkt met dak- en thuislozen in Bilzen, Pelt, Sint-Truiden en Tongeren. Het gaat om mensen die weinig of geen persoonlijke of hulpverleningscontacten hebben. Ze worden ook wel zorgmissers of -mijders genoemd. Cabrio zoekt dak- en thuislozen in hun leefomgeving op en helpt hen daar op maat. In 2020 bereikt Cabrio in 2 gemeenten 56 dak- en thuislozen.

---

Contactpersoon

Theo Christoffels

Coördinator Cabrio

0479 40 67 83

theo.christoffels@cawlimburg.be

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame