Tongeren vandaag

Nieuws

De Fietsbarometer

Samen met de andere Vlaamse provincies zet het Limburgse provinciebestuur al enkele jaren sterk in op de verzameling, visualisatie en analyse van fietsdata. Om alle bestaande en toekomstige initiatieven via een centrale plaats tot bij het publiek te brengen, lanceren de vijf Vlaamse provincies nu de “Fietsbarometer”.

Op www.fietsbarometer.be worden alle fietsdata verzameld: zowel interprovinciale als provinciale projecten, maar ook die van het Vlaamse Gewest en Europa. De gebruiksvriendelijke website is opgebouwd rond vier thema’s: fietsinfrastructuur, fietstellingen, fietsveiligheid en gebruikersonderzoek. Per thema vind je een overzicht van alle projecten en kun je meteen doorklikken naar de website van het project.

Fietsflow

Binnen de overkoepelende website “Fietsbarometer” vind je ook het nieuwe dashboard “Fietsflow” waar alle permanente fietstelpunten op één kaart gevisualiseerd worden. Momenteel zijn de tellers van de provincies, Agentschap Wegen en Verkeer en andere overheidsinstanties al te raadplegen op Fietsflow. In de toekomst wordt deze lijst verder uitgebreid. Hiervoor nemen de provincies de regierol op.

“Sinds begin 2021 zijn de eerste vaste provinciale fietstelzuilen met display operationeel langs onze fietssnelwegen. Doorheen dat jaar installeerden we er negen verspreid doorheen Limburg. Daar kwamen er inmiddels nog tien bij, wat maakt dat we momenteel maar liefst 19[1] provinciale fietstelzuilen hebben”, vertelt gedeputeerde van Mobiliteit, Bert Lambrechts. “Daar komen er in 2024 nog twee bij! We blijven inzetten op fietsdata, omdat een degelijk fietsbeleid immers vertrekt vanuit objectieve gebruikersgegevens. Tegelijkertijd willen we met de fietstelpalen ook het gebruik van de fiets stimuleren. Elke fietser telt mee. Dankzij de fietstelpalen is dat ook letterlijk te zien, want bij elke fietser gaat de teller omhoog. De tellers tonen het dagtotaal en jaartotaal. Dat werkt sensibiliserend.”

Het fietsgebruik in Vlaanderen zit in de lift. Door het verzamelen en delen van fietsgegevens via Fietsbarometer en Fietsflow krijgen alle overheden en burgers meer inzicht in onder meer fietsinfrastructuur, fietsgebruik en verkeersveiligheid. Het verzamelen en ontsluiten van fietsdata voor een breder publiek is dan ook essentieel voor een fietsvriendelijkere toekomst.

Interesse in de fietsdata in jouw buurt?
Neem een kijkje op www.fietsbarometer.be en www.fietsbarometer.be/fietsflow.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame