Tongeren vandaag

Nieuws

'De Profploeg' komt naar Tongeren

'De Profploeg' is een team van doorgewinterde experten en innovatieve denkers die een bijdrage kunnen leveren aan het bekomen van meer bedrijvige kernen en bruisende buurten. Deze oproep past binnen het ‘Relanceplan kernversterking’ van het Agentschap Innoveren & OndernemenDienst Ruimtelijke Economie. Het is een initiatief van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits 

Lokale besturen kunnen beroep doen op de expertise van deze profploeg om hun beleid ‘bedrijvige kernen’ verder op de rails te zetten. De begeleidingen van enkele dagen zijn kosteloos en toegankelijk voor alle gemeenten. De voornaamste voorwaarde is dat de gemeente de uitdaging waar ze voor staat helder kan formuleren en er ook organisatorisch – met betrokkenheid van de diverse diensten - klaar voor is om van deze begeleiding op een succesvolle manier gebruik te maken.

De profploeg is een enthousiaste groep experten uit 10 Vlaamse bedrijven. Zij slaan de handen in elkaar om een gemeente of stad met een vernieuwende blik en op maat te begeleiden. De profploeg wordt gecoördineerd door Quares en bestaat uit experten van Universiteit Antwerpen, PTArchitecten, Endeavour, Common Ground, Dift, Billie Bonkers, The Retail Factory, Traject en Adhemar Law. Deze partners zijn stuk voor stuk specialisten op hun domein: onderzoek, stadsontwikkeling, economie, co-creatie, retail data analyse, communicatie, marketing, rechten, procesbegeleiding,…

Het gaat niet om een studie vanop afstand. Experten lopen rond in gemeente- of stadskernen en stellen concrete acties voor. Het kan gaan over het ontdekken van verborgen parels met potentieel, het ontwikkelen van innovatieve winkelconcepten, de make-over van een dorpsplein, het oplossen van een mobiliteits- of parkeerprobleem of het creatief in de etalage zetten van de troeven van de handelskern.

Tongeren is één van de 33 gemeenten die zich hebben ingeschreven voor 'De Profploeg'. Ook Wellen en Sint-Truiden doen mee. 

“In 2020 stond 10,4% of meer dan 1 op de 10 handelspanden in Vlaanderen leeg, dat is bijna 5% meer dan in 2008”, weet minister Crevits. “Leegstand kan voor verloedering zorgen en noopt lokale besturen om onze kernen te herdenken. Innovatief omgaan met de vrijgekomen ruimte kan invulling krijgen door op de kar van ons concept te springen. Tot 12 november hebben bijkomende gemeenten nog de tijd om ook een aanvraag in te dienen.”

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame