Tongeren vandaag

Nieuws

Deken Eric Reynders aangesteld

Deze namiddag werd E.H. Eric Reynders aangesteld als deken van het dekenaat Tongeren. Aan de viering in de Basiliek werd bisschop Mgr. Hoogmartens bijgestaan door een 20-tal priesters en diakens. .


Deken Eric is al sinds 1 september actief. Sinds vorige week woont hij in de dekeniij. Hij heeft zijn stage in Tongeren gedaan vooraleer hij tot priester werd gewijd.

De benoemingsbrief werd voorgelezen door diaken Ludo Hermans en ondertekend door de getuigen Jef Lemmens en Tony Poorters.
Jan Jaspers (voorzitter van de kerkraad) mocht de sleutels overhandigen. Hierna werden de klokken geluid.


De bisschop gaf het evangelieboek aan de deken. Tijdens zijn homilie had de bisschop het over de pandemie: "Niets is nog gelijk het was. 50 jaar geleden met deken Kortleven was het een heel andere tijd". .

"Zo’n aanstellingsviering heeft een rijke symboliek. Na het voorlezen van de benoemingsbrief en zijn ja-woord werd hem de sleutel overhandigd van de Basiliek, die ook dienst doet als dekenale kerk. Hij mocht de klokken luiden om de mensen als een goede herder samen te brengen. Hij ontving hij de bijbel, om het geloof te verkondigen. Ook werd hij aangesteld tot voorganger in gebed en viering en bedienaar van de sacramenten: het doopwater, het chrisma voor het vormsel, de huwelijkskaars, de paarse stola van de biecht, de ziekenzalf en brood en wijn om de Eucharistie te vieren, werden aangebracht.

Op 2 februari 1986 werd EH Eric Reynders diaken gewijd in de Basiliek van Tongeren. Hij werd er door de bisschop toegewijd aan Maria, als kind van Maria. Zeker na het overlijden van zijn moeder, zal hij de troost van zijn hemelse moeder Maria goed kunnen gebruiken. Wij bidden dan ook voor hem.

Vandaag keert hij terug naar diezelfde moeder Maria, Oorzaak onzer Blijdschap, in Tongeren. Het nieuwe dekenaat Tongeren staat dan ook onder bescherming van Maria. De druiventros van het Mariabeeld wordt ook het logo voor het nieuwe dekenaat en staat symbool voor alle pastorale eenheden die als het ware door Maria veilig vast gehouden worden.

We heten onze nieuwe deken van harte welkom en wensen hem veel arbeidsvreugde. Samen met heel het godsvolk onderweg in een nieuwe tijd, zal dit zeker lukken", wist Jos Collaer

Het aantal dekenaten is teruggebracht van 15 naar 7. Het nieuwe dekenaat Tongeren telt 9 pastorale eenheden, maar de federaties Vlijtingen en Voeren zijn voorlopig nog niet omgevormd tot een pastorale eenheid.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame

Copyright © 2024 Tongeren Vandaag