Tongeren vandaag

Nieuws

Digitaal primitief kadaster

"

Namiddag werd in het Stadsarchief het ‘Digitaal primitief kadaster jaren 1840 in Tongeren’ voorgesteld.
Het primitieve kadaster van de jaren 1840 wordt digitaal ter beschikking gesteld en dat is een primeur in Vlaanderen. Je kan het gratis raadplegen via de website: Geheugen van Tongeren'.
Elke maand wordt één van de dorpen toegevoegd. Voorlopig staan al Sluizen, Mal en Nerem op de website. Stadsarchivaris is op het idee gekomen. Hij wordt bijgestaan door GIS-ambtenaar Vicky Verscheijden en door Tongenaar Erik Vranken, deze gewezen militair is één van de vrijwilligers van het Stadsarchief.

Patrick Dewael, burgemeester: ‘Het primitieve kadaster van de jaren 1840 wordt digitaal ter beschikking gesteld en dat is een primeur in Vlaanderen. De meer dan vijftig kaartbladen van Tongeren waren al een tijdje online te raadplegen via de website van het Algemeen Rijksarchief (www.arch.be) maar het is de eerste keer dat de kaarten via een geografisch informatiesysteem (GIS) gekoppeld worden aan de achterliggende of bijhorende gegevens. Dit verhoogt het gebruiksgemak en laat ons ook toe om oudere én meer recente kaarten of gegevens aan mekaar te koppelen. De kaarten werden ingetekend in vier lagen: een laag voor gebouwen, percelen, wegen en water. Elke laag is afzonderlijk raadpleegbaar.’

Gerard Stassen, schepen van Erfgoed: ‘Het primitieve kadaster is voor veel gemeenten het oudst beschikbare, gedetailleerde, kaartmateriaal. Ons hedendaags kadaster is trouwens nog altijd gebaseerd op die oorspronkelijke metingen. De kaarten hebben dan ook een heel bijzondere, historische, waarde. De kaarten tonen namelijk onze dorpen vóór de aanleg van heel wat steenwegen, vóór de ruilverkavelingen, vóór de aanleg van spoorwegen en het rechttrekken van rivieren en beken en vóór de komst van de grote woonuitbreidingen vanaf de twintigste eeuw. Met de gedigitaliseerde en ingetekende kaarten bieden we dan ook een heel interessante methode om het verleden van onze streek te ontdekken’.

De kaarten werden gedigitaliseerd en geo-gerefereerd door het stadsarchief. De intekeningen gebeurden door de stadsarchivaris en vrijwilliger Erik Vranken die voor dit project een bijzondere dank verdient!

De kaarten zijn te raadplegen via de website www.geheugenvantongeren.be. Iedere maand wordt een nieuwe kaart toegevoegd.

"
Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame