Tongeren vandaag

Nieuws

Inspanningen voor drugsbestrijding in Tongeren

De recherchedienst team drugs 2021 van de politiezone Tongeren-Herstappe behandelde het afgelopen jaar zes grote dossiers. De nadruk lag op de aanpak van de drugproblematiek.

Patrick Dewael, burgemeester: “Het team drugs is een onderdeel van onze recherchedienst en bestaat uit 3 vaste mensen. Het voert een pro- en retroactief beleid in het kader van de lokale drugproblematiek (bezit-handel). Er wordt hierbij ook extra aandacht geschonken aan het opsporen en ontmantelen van plantages en druglabo’s. De inzet van hun capaciteit wordt op zonaal niveau besproken in een rechercheoverleg waar ook een parketmagistraat bijzit.”

Acties in het kader van de drugproblematiek hebben ook op lokaal vlak, hoe klein ook, ten aanzien van bv. de grote drugsvangst recent in Antwerpen-haven, ook hun belang. Niet alleen voor het stoppen van het misdrijf op zich maar ook voor de impact die drugs hebben op de maatschappij. Met de handel van drugs en het gebruik van drugs is er namelijk ook veel " collateral damage " zijnde allerlei diefstallen om de aankoop van drugs te betalen, kinderverwaarlozing ( moeder/vader die gebruiken), geweldsmisdrijven binnen het gezin (IFG) als gevolg van druggebruik,...

“Dergelijke dossiers vragen veel voorbereidend werk (observaties, telefonieonderzoek, verhoren van de afnemers,…) en worden naast het reguliere werk van onze politiemensen behandeld. Door deze aanpak kunnen we doelgerichter werken. Het team drugs zorgt ook voor een goede infodoorstroming met de andere diensten en voor bepaalde onderzoeken kan er een taskforce samengesteld worden met mensen uit de interventiedienst,” besluit Geert Luypaert, korpschef politiezone Tongeren-Herstappe.

Resultaten:

- 8 huiszoekingen

- 9 mensen werden voor de onderzoeksrechter geleid (7 mensen werden opgesloten in de gevangenis en 2 werden vrijgelaten onder voorwaarden)

- volgende zaken werden in beslag genomen:

* cannabis: 1.385 kg

* cocaïne: 3 gr

* hash: 118 gr

* XTC: 662 pillen

* LSD: 15 gr

* speed: 1.04 kg

* ketamine: 20 gr

- in het kader van deze onderzoeken is er 1 dode gevallen (buiten onze provincie in de zone Demerdal)

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame