Tongeren vandaag

Nieuws

Eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg gaat met Hoplr strijd aan tegen vereenzaming in nasleep corona

Eerstelijnszone ZOLim (Zuid-Oost Limburg) lanceert digitaal buurtnetwerk Hoplr voor al haar inwoners. Zo willen de 5 lokale besturen van Bilzen, Tongeren, Riemst, Hoeselt en Voeren hun buurtbewoners op een laagdrempelige manier met elkaar verbinden. Mede dankzij een sterker buurtgevoel wil de eerstelijnszone de impact van de coronacrisis helpen counteren. Maar ook na het coronatijdperk wil de Eerstelijnszone Hoplr inzetten voor meer zorg en inclusie.

Lokaal gemeenschapsgevoel

Eerstelijnszones kwamen de laatste maanden sterk in beeld door hun belangrijke rol bij de uitwerking van vaccinatiecampagnes. Daarnaast zetten zij zich hoofdzakelijk in om het lokale zorgaanbod beter af te stemmen op de noden van de bevolking. Zo zag Eerstelijnszone ZOLim een behoefte aan meer sociale verbinding.

“Een les die we zeker trekken uit de coronacrisis, is dat goede buurtcontacten een wereld van verschil maken. De hartverwarmende verhalen van vrijwilligers, verenigingen en mensen die geholpen werden, tonen ons dat inwoners van onze regio hun buurt ter harte nemen. Dit warme elan inspireerde ons na te denken over hoe we als eerstelijnszone sociale verbinding kunnen faciliteren.”

Schepen Jos Schouterden van Tongeren

Digitale buurtnetwerk Hoplr

De Eerstelijnszone van Zuid-Oost Limburg doet onder meer beroep op digitaal buurtnetwerk Hoplr om het buurtgevoel te versterken. Via de website en app van Hoplr kunnen inwoners van Bilzen, Tongeren, Riemst, Hoeselt en Voeren zich vanaf september inschrijven om elkaar beter te leren kennen.

Zorgnetwerk

De hoop is niet alleen dat inwoners zich meer betrokken voelen bij hun buurt, maar ook dat kwetsbare personen beter ondersteund zullen worden door hun buren. De Eerstelijnszone zal Hoplr inzetten om hulpbieders en hulpvragers met elkaar te verbinden, alsook om op zoek te gaan naar vrijwilligers.

Eerstelijnszone ZOLim vindt het belangrijk dat niet alleen digitaal vaardige burgers baat hebben bij de komst van Hoplr. Daarom wil ze binnen de regio infosessies organiseren, openbare pc- en WiFi-punten beschikbaar maken en lokale dienstencentra inschakelen. Aan de hand van vrijwilligers, ambassadeurs en mantelzorgers hoopt men zo ook inwoners die geen toegang hebben tot internet, toch gebruik te laten maken van het buurtnetwerk, en zo zelfs in te zetten op toegankelijke digitale participatie.

Lancering Hoplr

De Hoplr-buurten zijn besloten, gratis en vrij van reclame. Het is geen nieuw gegeven: Hoplr is actief in meer dan 100 gemeenten in België en Nederland, met ruim 500.000 gebruikers in zo’n 2.000 buurten. ZOLim is wel de allereerste Eerstelijnszone die besluit het buurtnetwerk uit te rollen.

"Hoplr stimuleert informele zorg door het creëren van zorgzame buurten; een belangrijk speerpunt binnen onze beleidsambities. Daarbij vertrekken we vanuit het krachtgerichte van elke burger. We zijn ervan overtuigd dat dit project op lange termijn een meerwaarde kan bieden richting meer toegankelijke zorg en welzijn. We zijn bijzonder fier dat we dit buurtnetwerkplatform kunnen uitrollen met al onze lokale besturen.”

Voorzitter ELZ ZOLim dr. Luc Hendrix

“Wij zijn heel enthousiast over de samenwerking met ELZ ZOLim. Met Hoplr bouwen we aan zorgzame en duurzame buurten. De buurt is zo’n belangrijke schakel om ouderen en hulpbehoevenden langer zelfstandig thuis te laten wonen. Eerstelijnszones zijn een ideale partner om die missie te helpen uitdragen.”

Jennick Scheerlinck, Founder en CEO van Hoplr

De lokale besturen en Hoplr buigen zich nu samen over de volgende stappen, zoals het bepalen van de verschillende buurten per gemeente. In de loop van september zal elke inwoner van de regio vervolgens een uitnodiging ontvangen, met instructies en een code. Daarmee krijgt men toegang tot de juiste buurt en kan het buurtgesprek beginnen. Ook mantelzorgers kunnen zich registreren in naam van een zorgbehoevende persoon.
Over ELZ ZOLim:

De eerstelijnszones zijn een initiatief van de Vlaamse regering om de zorg op het niveau van de eerste lijn beter af te stemmen op elkaar en op de zorgnoden van de personen in een bepaalde regio. In het bestuursorgaan van de ELZ komen partners uit de welzijnssector, de eerstelijnsgezondheidszorg, de lokale besturen en vertegenwoordigers van de patiënten- en mantelzorgverenigingen samen. De eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg (ELZ ZOLim) omvat de gemeenten Bilzen, Riemst, Hoeselt, Tongeren, Voeren en Herstappe. Eerstelijnszone ZOLim streeft naar een kwalitatief zorg- en welzijnsaanbod, een sterk verweven netwerk met een gefundeerde basis en het faciliteren van burgers tot een meer toegankelijke zorg en welzijn.

Over HOPLR:

Hoplr -spreek uit «hopler» -is een Belgisch initiatief dat in 2014 werd opgericht door Jennick Scheerlinck en Jonas Heirwegh vanuit een maatschappelijke visie en overtuiging. Hoplr verlegt de focus van het individu naardelokale gemeenschapenwildekrachtvanhetcollectiefbenuttenomteanticiperenop de maatschappelijke uitdagingen van morgen zoals vergrijzing, buurtzorg, inclusie en burgerparticipatie. Via Hoplr krijg je eenvoudig toegang tot het sociaal kapitaal in de buurt zoals vrijwilligers, kennis, tijd, materiaal en infrastructuur.

Hoplr biedt burgers een digitaal buurtnetwerk (hoplr.com, iOS, Android) voor inclusie, burgerparticipatie en buurtzorg. De focus ligt op sociale interactie tussen inwoners en engagement binnen de buurt. Vandaag wordt Hoplr gebruikt in +2.000 buurten door +500.000 huishoudens waarvan +78% minstens één keer per weekonlinekomt.Hoplrwerktsamenmeteen100-tallokalebestureninVlaanderen,Walloniëen Nederland.

Hoplrbiedtlokalebesturen,nutsbedrijven,organisatiesenprojectontwikkelaarseen servicedashboard (services.hoplr.com) met 3 programmalijnen:

  • Buurtwerking en zorg
  • Buurtgerichte communicatie
  • Burgerparticipatie

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame

Copyright © 2024 Tongeren Vandaag