Tongeren vandaag

Nieuws

Fietszone ingefietst

Zonet is de nieuwe fietszone in het stadscentrum ingefietst. Samen met enkele leerlingen van basisschool Atheneeke fietsten de leden van het schepencollege een gedeelte van de fietszone in.


Aan 9 toegangspoorten werd een rode zone (sluis) met daarin het embleem van 'Fietzone' aangebracht op het wegdek. "Dit is een goedkope oplossing, duidelijk en met een enorme impact. Aan de Moerenpoort en onderaan de Maastrichterstraat hebben we bewust geen markeringen aangebracht omwille van het historische karakter", wist schepen Patrick Jans.
Daarnaast werden overal verkeersborden en affiches geplaatst en op het wegdek werden pijlen geschilderd, samen 20.000 euro.
"In een volgende fase komen de Wallen aan de beurt en aansluitend de dorpen, via een stervormige structuur. De lokale politie zal erop toezien dat de fietszone gerespecteerd wordt door het autoverkeer zonder een achtervolgingsbeleid te voeren", aldus de schepen die zelf vanuit Lauw met de fiets was gekomen


Het stadscentrum wordt vanaf 12 juni één aaneengesloten fietszone. 53 straten in de binnenstad worden fietsstraten waarin gemotoriseerd verkeer achter fietsers blijft.

An Christiaens, burgemeester wnd.: “Het omvormen van de fietsstraten in het centrum van onze stad naar een fietszone past in de visie van ons mobiliteitsplan: Het klimaat voor fietsers verbeteren op het vlak van bereikbaarheid en veiligheid. Samen met de voetgangerszone rondom de Grote Markt wordt de volledige zone binnen de Wallen omgevormd tot een fietszone.”

In de fietszone zijn auto’s welkom maar ze mogen de fietsers niet inhalen en rijden maximum 30 km per uur. Fietsers mogen de hele breedte van de weg (in een eenrichtingsstraat) of rijvak (in een tweerichtingsstraat) gebruiken. De 9 toegangen naar de fietszone krijgen rode vlakken en/of fietslogo’s over de volledige breedte van de straat en verkeersborden om de weggebruikers attent te maken op de aanvang van de fietszone. Binnen de fietszone krijgen enkele straten ook nog fietsemblemen om de weggebruikers attent te maken op de fietszone.

“De fietszone kan je herkennen aan de rode markeringen en/of fietslogo’s op de straat. Op de plaatsen waar je de fietszone binnenrijdt komen signalisatieborden. Alle straten en locaties in de binnenstad blijven bereikbaar. De verkeerscirculatie wordt niet aangepast. Met de fietszone zetten we in op meer fietsveiligheid, meer fietscomfort, een gezondere binnenstad en een hogere leefbaarheidsgraad door trager verkeer”, aldus schepen van mobiliteit Patrick Jans.

Straten binnen de fietszone: de Tieckenstraat, Hemelingenstraat, Maastrichterstraat, Veemarkt, Kloosterstraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat, Kielenstraat, de Schiervelstraat, Leopoldwal (tussen Clarissenstraat en Maastrichterstraat en tussen Clarissenstraat en Kielenstraat), Clarissenstraat, Predikherenstraat, Riddersstraat, Piepelpoel, Vrijthof, Koppelkist, Museumkwartier, Graanmarkt, Moerenstraat, Repenstraat, Corversstraat, Agnetenberg, Koolkuil, Wijngaardstraat, St-Catharinastraat, Vlasmarkt, Mombersstraat, Minderbroedersstraat, Kastanjewal, St-Lutgartstraat, Looiersstraat, Luikerstraat, Herckenrodestraat, St-Jansstraat, Jekerstraat, Regulierenplein, Putstraat, Hondsstraat, Kleine Hondsstraat, Kattenstraat, Muntstraat, Bulkerstraat, Krekelstraat, Plein, Grote Markt, Stadhuisplein, Nieuwstraat, Brouwersstraat, Bredestraat, Onder de Linde, St-Ursulastraat, St-Rosastraat, St-Jozefsstraat.

“De regels die nu al in de fietsstraten gelden, zijn ook van toepassing in de fietszones. Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan gebruiken in eenrichtingsstraten. In tweerichtingsstraten gebruiken fietsers de volledige rechterhelft van de rijbaan. Auto’s en andere motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten maar mogen de fietsers niet inhalen en mogen niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur. In het voetgangersgebied blijven de regels gelden zoals ze waren: alleen voetgangers en bepaalde voertuigcategorieën hebben toegang tot het gebied en mogen de volledige breedte van de weg gebruiken,” besluit schepen Jans.

Wat is een fietszone?

 • Een fietszone is een fietsvriendelijk gebied dat bestaat uit een netwerk van aaneengesloten fietsstraten.
 • De maximumsnelheid in een fietszone is 30 km/u voor alle weggebruikers.
 • In een fietsstraat is het verboden om fietsers in te halen en moeten alle gemotoriseerde voertuigen dus altijd achter de fietsers blijven.
 • Enkel prioritaire voertuigen (met sirene en zwaailicht) mogen fietsers inhalen.
 • Fietsers gebruiken de volledige breedte van (hun deel van) de rijbaan.
  In een eenrichtingsstraat gebruiken ze de volledige breedte van de rijbaan.
  In tweerichtingsstraten gebruiken fietsers de rechterhelft van de rijbaan.
 • Fietsers mogen auto’s links inhalen.
 • Als auto’s stilstaan mogen fietsers ze ook langs rechts voorbijrijden.

Voordelen

 • De fietser is zichtbaarder in het straatbeeld.
 • Het is veiliger voor de fietser.
 • De fietser wordt niet verdrongen door auto's die willen inhalen.
 • De continuïteit van een fietsroute blijft verzekerd op een plek waar geen fietspad is.

Wat wijzigt er niet?

 • De verkeersregels blijven vanzelfsprekend van toepassing. Zo mag er bijvoorbeeld niet op het voetpad gefietst worden en blijft de voorrang van rechts gelden.
 • Hoffelijkheid is tweerichtingsverkeer: van de automobilist naar de fietser, maar ook omgekeerd. Toon als fietser ook respect voor de andere weggebruikers.
Zoeken
Sponsors
  Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame