Tongeren vandaag

Nieuws

Flankerend onderwijsbeleid

Het stadsbestuur van Tongeren wil de volgende jaren werk maken van een sterk flankerend onderwijsbeleid. Schepen van Onderwijs Guy Schiepers bezoekt daarom dezer dagen alle Tongerse scholen en peilt naar de noden en wensen van onze onderwijsinstellingen.

“Met 25 scholen op haar grondgebied telt Tongeren mee als onderwijsstad”, zegt schepen van Onderwijs Guy Schiepers. “De diversiteit in het onderwijslandschap is groot. Alle netten (het gemeentelijk -, het gemeenschaps- en het vrije onderwijsnet) zijn in Tongeren vertegenwoordigd, zowel in kleuter-, basis- als secundair onderwijs.”

Flankerend onderwijs behelst het geheel aan acties van een lokale overheid om, vertrekkend vanuit de lokale situatie en aanvullend bij het Vlaamse beleid, een onderwijsbeleid te ontwikkelen in samenwerking met en ter ondersteuning van lokale actoren.

“Flankerend onderwijsbeleid heeft dus als doelstelling scholen te ondersteunen, niet in hun pedagogische rol, maar door flankerende maatregelen uit te werken zodat onze onderwijsinstellingen hun basisrol kunnen vervullen. Zeker op het vlak van gelijke of maximale onderwijskansen.” zegt Schiepers.

“De afgelopen weken bracht ik een al bezoek aan de 6 secundaire scholen. Het blijft me keer op keer verbazen als ik het engagement zie in de scholen. Zowel bij directie als leerkrachten merk je al snel de liefde voor het vak. En het is met die gedrevenheid dat wij als stadsbestuur aan de slag willen.Door de communicatie met de verschillende stadsdiensten te stroomlijnen en samen te werken met andere actorenwillen we werken rond een aantal specifieke thema’s. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan mobiliteit, veiligheid van schoolomgevingen of kinderarmoede. De cijfers rond kinderarmoede kennen de laatste jaren een opmerkelijke stijging, 10% van de kinderen worden geboren in een kansarm gezin. Deze kwetsbare kinderen en gezinnen worden meer zichtbaar op school. De scholen vragen meer ondersteuning in de aanpak en benadering van deze problematiek, in het werken aan randvoorwaarden voor deze kinderen en hun gezinnen.

burgemeester Patrick Dewael

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” zei wijlen Nelson Mandela ooit. Deze uitspraak omschrijft niet alleen het belang van onderwijs maar ook de grote druk op de schouders van al wie in het onderwijs staat. Net zoals een goede stad goede scholen nodig heeft, hebben goede scholen ook een goede stad nodig. We willen in Tongeren daarom samenwerken met alle scholen over de grenzen van de onderwijsnetten heen. We willen de scholen verbinden met organisaties uit sectoren zoals welzijn, werk, jeugd, cultuur, sport… Scholen kunnen veel maar niet alles. Om tegemoet te komen aan de uitdagingen waar ze voor staan voert Tongeren een flankerend onderwijsbeleid. Daarbij zetten we in op samenwerking en participatie met zowel scholen en actoren zoals het LOP en de CLB’s maar ook met de ouders zelf.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame