Tongeren vandaag

Nieuws

Flexactie in 7 eetzaken

Vrijdagavond werd in Tongeren een gecoördineerde controleactie (zgn. flexactie) uitgevoerd op 7 eetzaken. De controle ging uit van het stadsbestuur, en kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket en arbeidsauditoraat.

“Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen,” legt burgemeester Patrick Dewael uit. “Dergelijke uitbatingen moeten voldoen aan de voorschriften inzake hygiëne en brandveiligheid. We kijken na of de gecontroleerde zaken aan die voorwaarden beantwoorden.

“We vinden het verder belangrijk dat de eetzaken in orde zijn met alle regels inzake sociale, economische ,fiscale en nieuwe corona-wetgeving.”

Het Sociale inspectieteam stelde bij verschillenden zaken inbreuken vast rond zwartwerk, werkrooster, studentenovereenkomst en covid-19 maatregelen.

Ook voor FOD Economie en Brandweer waren er meerdere inbreuken. Er werd ook een illegale vreemdeling aangetroffen. Alle actieve dossiers zullen door hun respectievelijke diensten worden opgevolgd.

De bestuurlijke controles hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, drugshandel, … zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.

Burgemeester Dewael: “Het is een meerwaarde dat we dergelijke fenomenen via centraal gecoördineerde flexacties vanuit verschillende disciplines kunnen benaderen. Bovendien is een bovenlokale strategie nodig om te voorkomen dat malafide netwerken zich gaan verplaatsen van gemeente naar gemeente.”

Het controleteam bestond uit volgende organisaties: TSW, RVA, RSVZ, RSZ, RIZIV, DVZ, en FOD Economie. Het team werd nog verder aangevuld door de brandweer, Stad Tongeren, Politiezone Tongeren-Herstappe, CDBV (Centrale Dienst voor Bestrijding van de Valsheden) en het ARIEC Limburg.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame