Tongeren vandaag

Nieuws

Flexactie in handelscentrum

Woensdag werd een gecoördineerde controleactie (zgn. flexactie) uitgevoerd op 2 handelszaken in het centrum een eetgelegenheid en een kapsalon. De controle ging uit van het stadsbestuur, en kadde aanpak van georganiseerde criminaliteit. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket en het arbeidsauditoraat.

De stad Tongeren voerde woensdag een controle uit op twee handelszaken.

“Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen,” legt burgemeester Patrick Dewael uit. “Dergelijke handelszaken moeten niet alleen over de nodige vergunningen beschikken maar evenzeer voldoen aan de regels inzake de sociale, economische en fiscale wetgeving. We kijken na of ze aan die voorwaarden beantwoorden.“

Tijdens die actie konden de aanwezige diensten enkele inbreuken vaststellen. Een aantal werknemers werden niet correct ingeschreven. De brandveiligheid bij één van de handelszaken was niet volledig in orde. FOD economie heeft ook tekortkomingen vastgesteld.

De bestuurlijke controles hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, drugshandel, … zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.

“Het is een meerwaarde dat we dergelijke fenomenen via centraal gecoördineerde flexacties vanuit verschillende disciplines kunnen benaderen. Als lokaal bestuur alleen, is het moeilijker om een controle op deze schaal te organiseren. Bovendien is een bovenlokale strategie nodig om te voorkomen dat malafide netwerken zich gaan verplaatsen van gemeente naar gemeente”, aldus Dewael.

Het interdisciplinair controleteam bestond naast gemeentelijke diensten (‘Spoc’ stad Tongeren,..), ook uit inspecteurs van de Dienst Vreemdelingenzaken, Douane en accijnzen, de FOD Werkgelegenheid en de economische inspectie. Ploegen van de lokale politie Tongeren-Herstappe begeleidden de controle. Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg en het arbeidsauditoraat Antwerpen, afdelingen Hasselt en Tongeren.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame