Tongeren vandaag

Nieuws

Geen Kermis zonder Kerkmis '21

Deze dagen viert Tongeren kermis. Maar wist je dat er geen kermis is, zonder kerkmis? Op woensdag 8 september vierden we het feest van Maria’s geboorte in de O.-L.-V.-Basiliek.

Bij de oprichting van het Bisdom Hasselt in 1967 werd Maria, Oorzaak Onzer Blijdschap, gekozen als patrones van het Bisdom Hasselt. Daarom gaat onze bisschop, Mgr. Patrick Hoogmartens, jaarlijks voor in deze pontificale viering. Naast de leden van het kapittel van de Sint-Quintinuskathedraal en de medewerkers van het bisdom waren er heel wat Tongenaren aanwezig.

KRONINGSFEESTEN

In de homilie legde de bisschop de nadruk op het vertrouwen in God.

Peter Severijns, voorzitter van het Kroningscomité, deed een warme oproep om zich nu al in te schrijven voor de kroningsprocessies en de avondspelen van juli 2023.

Zo kunnen de nodige stoffen tijdig besteld worden en kunnen de naaisters aan het werk. Ook riep hij de straatcomités op om de voorbereidingen stilaan te starten.

Zondag trekt de kermisprocessie weer uit na de mis van 9u30. Daarna kunnen we genieten van Tongeren-kermis of van een lekker pintje op een terras !

Bijdrage: Jos Collaer

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame