Tongeren vandaag

Nieuws

Gemeenteraad feb. '20

De gemeenteraad behandelde opnieuw maar 6 agendapunten. Er was geen enkel toegevoegd punt.
Voorzitter Krijn Henrotte liet een wenskaart rondgaan om te ondertekenen voor raadslid Steve Hoste (herstellende van een hartinfarct) en raadslid Bart Princen (herstellende van een zware operatie).

Milieuschepen Patrick Jans legde het klimaatbeleidsplan voor: "Tegen 2030 willen we 40% minder CO2 uitstoten als in 2011. We moeten handelen als een goede huisvader. De stad moet het goede voorbeeld geven en we moeten allemaal aan de slag"". Raadslid Ruben Stassen beloofde de schepen een fles champagne als die reductie van 40% wordt gehaald.
Schepen Jos Schouterden (OCMW) legde de dagprijsverhoging voor het wzc De Motten op tafel: "We gaan van 51,16 naar 53,50 euro en voortaan volgen we de index". Volgens raadslid Greta Vermeulen is dit een verhoging van 20% in 9 jaar.: "Dat is meer dan de index". Volgens raadslid Dirk Duchateau is Tongeren geen gemiddelde Vlaamse stad: "We zitten hier met een hoge leeftijd en het aantal 65+-ers zal de komende jaren met 29% stijgen. In Limburg zijn slechts 4 OCMW-rustoorden duurder dan Tongeren. Jij bouwt categoriek af wat in het verleden werd opgebouwd". Hij diende een amendement in om de dagprijs niet te verhogen, maar dat werd weggestemd door de meerderheid, N-VA en VB..

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame