Tongeren vandaag

Nieuws

Gemeenteraad februari '19

De gemeenteraadszitting werd vanavond voorafgegaan door de Politieraad en gevolgd door de OCMW-raad.
- de gemeentelijke dotatie aan de brandweerzone ZW-Limburg bedraagt dit jaar 1.252.000 euro
- er zijn nog eens 9 grondafstanden overeengekomen met de bewoners van de Nieuwe Steenweg voor de aanleg van een fietspad, samen goed voor 99.000 euro
- het budget voor de 18 kerkfabrieken bedraagt dit jaar 486.000 euro
- de stad heeft een digitale aanmeldingsprocedure ingesteld voor de inschrijving van kinderen in alle basisscholen

De 2 raadsleden van Groen wilden weten hoe het stadsbestuur het Klimaatplan 2030 gaat aanpakken. Volgens milieuschepen Jans komt het in orde: "We hebben de termijn wat opgeschoven rn onze ambities verhoogd. We gaan ons toeleggen op klimaatadaptatie"

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame