Tongeren vandaag

Nieuws

Gemeenteraad okt.'19

Vanavond stonden er 16 punten op de agenda van de gemeenteraad.

* Het GAS-reglement wordt aangepast: het gebruik van confetti en slingers wordt verboden tijdens carnaval vanaf 2021. Het bezit en verhandelen van lachgas wordt verboden. Vuurwerk wordt verboden behalve tijdens oudejaarsnacht. Reclameborden en zaakgebonden publiciteit moeten verwijderd worden bij sluiting van een handelszaak. De leden van Groen wilden ook plastic en ‘vuile karamellen’ verbieden tijdens carnaval. Volgens burgemeester wnd. Christiaens staat at al in het GAS-reglement.
* Het leegstandsreglement wordt aangepast: Voor een woning wordt dat 1.100 euro per jaar; voor een handelspand 1.500 euro. Bij eigendomsoverdracht volgt een vrijstelling van 1 jaar i.p.v. 2 jaar. Bij opname in een wzc valt de vrijstelling weg en de vrijstelling voor handelspanden ‘ter bede’ valt ook weg. “Tongeren telt 14.689 panden. Hiervan staan er 298 leeg. Die werden allemaal gescreend en 120 zullen van de lijst worden geschrapt. Er staan 71 handelspanden leeg, waarvan 41 in het kernwinkelgebied”, wist schepen Vrancken.
* Er komen 14 camera’s in stadspark De Motten en de camera’s in het centrum worden vervangen. Volgens raadslid Stassen (Groen) zijn de criminaliteitscijfers niet gedaald door de camera’s: “Ze zorgen niet voor een afschrikeffect. De criminelen verplaatsen zich naar plekken zonder camera’s. Elke persoon begaat drie overtredingen per dag”. Schepen Hoogmartens ziet het anders: “Camera’s verhogen de veiligheid. Nul risico bestaat niet. Overal agenten inzetten heeft ook een kostenplaatje”.
* Volgens raadslid Stassen (Groen) is het slecht gesteld met de waterkwaliteit in Tongeren: “Op verschillende plaatsen zijn de fosfaatwaarden zesmaal te hoog en ook de nitraatwaarden zijn alarmerend. Dat komt door overbemesting en een te grote veestapel. Volgens schepen Jans is dit overroepen: “De meetresultaten van de V.M.M. tonen aan dat er in Tongeren geen overschrijding is van de nitraatwaarden en slechts op twee meetpunten scoort de fosfaatwaarde slecht”.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame