Tongeren vandaag

Nieuws

Het 'Groeipakket'

Het Groeipakket: meer dan kinderbijslag

Sedert januari 2019 neemt de Vlaamse Overheid de uitbetaling van de kinderbijslag over van de Federale Overheid. De kinderbijslag werd omgevormd en kreeg de naam ‘Groeipakket’. De koppeling aan de tewerkstelling van de ouders bestaat niet meer.

Sedert 1 januari 2019 krijgt elk kind dat in Vlaanderen woont een Groeipakket. Dit pakket bestaat uit de gezinsbijslagen (de vroegere kinderbijslag) en andere, extra financiële tegemoetkomingen op maat van elk kind. Het geeft gezinnen maximaal de kans elk kind te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooien.

Elk kind krijgt 3 standaardbedragen: het startbedrag, het basisbedrag en de schoolbonus. Hiernaast hebben sommige kinderen nog recht op bijkomende toeslagen (zorgtoeslag, sociale toeslag en participatietoeslagen zoals kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag, schooltoeslag) Per toeslag moet men aan een aantal voorwaarden voldoen. De toeslagen worden automatisch toegekend als u er recht op heeft.

Het uitbetalingslandschap is herschikt. De bestaande 11 kinderbijslagfondsen werden herleid tot vijf Vlaamse Uitbetalers (FONS, Infino, Kidslife, MyFamily en Parentia) . Zij zorgen ervoor dat gezinnen hun Groeipakket tijdig en correct blijven ontvangen.

Als gezin komt u nu niet langer meer ‘back office’ bij een kinderbijslagfonds terecht via de werkgever, maar u zal zelf de stap moeten zetten naar de uitbetalingsactoren. Als u niet expleciet voor een uitbetaler kiest komt u automatisch terecht bij de publieke uitbetalingsactor ‘FONS’.

Gezinnen die er niet in slagen zich aan te sluiten gaan automatisch over naar de publieke uitbetalingsactor. Dit zijn vaak de meest kwetsbare gezinnen, die vaak meer opvolging vragen van de uitbetalingsinstellingen/sociale dienst van het OCMW (Sociaal Huis).

Daarom organiseert het Huis van het Kind Tongeren vanaf 15 mei 2019 samen met FONS (publieke uitbetaler) elke 3de woensdag van de maand een zitdag ‘Groeipakket’ en dit tussen 9u00 en 12u00. Zo kunnen alle gezinnen terecht bij een fysiek toegankelijke uitbetalingsactor voor al hun vragen en/of problemen m.b.t. hun dossier.

Meer info:

Huis van het Kind, Dijk 122

Ellen Thijs, coördinator Huis van het Kind, tel. 012 490 400

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame