Voordracht middeleeuwse fruitbewaartechnieken

Deze avond kon je in het Begijnhofmuseum terecht voor een voordracht over middeleeuwse fruitbewaartechnieken. Lea Cox, vrouw des huizes, gaf uitleg over de bewaring, het drogen en het gebruik van plaatselijke fruitsoorten in de middeleeuwen en de daarop volgende periodes. Ze bracht ook een inzicht in de medicinale werking van fruit en de verwerking ervan in voedingsmiddelen. De 25 aanwezigen mochten proeven van gedroogd fruit en een bloesemdrank. Als afsluiter vertelde Stephane Nijssen een oogstverhaal over Pomona, de Romeinse godin van de boomvruchten.