Velorix en stad gaan samen voor veilige fietsomgeving

Fietsersbeweging 'Velorix' en het stadsbestuur gaan nauw samenwerken om de situatie van de fietser snel te verbeteren. Begin deze maand riep Velorix de lokale politici op om niet enkel in te zetten op grote projecten, maar snel in te grijpen waar mogelijk. Schepenen An Christiaens (openbare werken en jeugd, Tongeren.nu) en Eddy Manet (mobiliteit en bevolking, SP.a)  gingen het gesprek aan. Vanaf januari wordt er om de zes weken een werkoverleg gehouden tussen Velorix en vertegenwoordigers van de stad. Hierin worden problemen opgelijst en oplossingen uitgewerkt. 

De focus ligt op snelle, eenvoudige ingrepen met heel wat winst op vlak van verkeersveiligheid. Er komt, via de kanalen van Velorix en Stad Tongeren, een extra oproep om knelpunten voor fietsers te melden. “We zijn blij dat Stad Tongeren de vraag van de fietsers ernstig neemt. We hoeven niet te wachten op de uitvoering van grote en dure projecten maar kunnen dadelijk aan de slag met kleine ingrepen. We denken dat we met deze overeenkomst op relatief korte termijn de situatie van de fietser kunnen verbeteren”, weet Stijn Scholts, woordvoerder Velorix. “We willen graag meewerken aan een echt fietsvriendelijker Tongeren. Niemand kent de problemen van de fietser zo goed als de fietser zelf. Velorix is de ideale partij om die vraag concreet te maken en mee oplossingen uit te werken. Zo kunnen we met een beperkt budget en de expertise van onze eigen diensten snel resultaat boeken”, reageert An Christiaens, schepen Openbare Werken.